Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

mdrzy cyfrowi logo

 

UCZNIOWIE Z NASZEJ SZKOŁY BIORĄ UDZIAŁ W PROGRAMIE:

MĄDRZYCYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej.

PRZED FERIAMI, W TRAKCIE FERII I PO FERIACH UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE BĘDĄ UCZYĆ SIĘ, REALIZOWAĆ ZAJĘCIA WARSZTATOWE I PROJEKTY.

ZAJĘCIA W TRAKCIE FERII W NASZEJ PLACÓWCE ODBYWAC SIĘ BĘDĄ
W DRUGIM TYGODNIU FERII  4 - 8 LUTEGO 2019 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE

link do strony PROGRAMU MĄDRZY CYFROWI

Wednesday the 24th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.