Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Od 25 września 2017 w naszej szkole trwały przygotowania do Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

W ramach przygotowań wywiesiliśmy w szkole plakaty informacyjne. Chętni uczniowie przygotowali mobilną ekspozycję na panelu wystawowym, która pojawiała się w różnych miejscach w szkole.

Na korkowej tablicy została przygotowana gazetka ze zmieniającym się codziennie hasłem dnia, na podstawie której uczniowie wzajemnie sprawdzali się ze znajomości tabliczki mnożenia.

Dzienne hasło, gazetki i ekspozycje towarzyszyły grom i zabawom oraz przybliżały do finału akcji.

W piątek odbyła się Ceremonia Otwarcia ŚDTM 2017. Odbyły się szkolne egzaminy , wybór ekspertów i dalsze konkurencje koordynowane przez nauczycieli i ekspertów. W konkursach i rozgrywkach uczestniczyli uczniowie klas od 3 do 7. Wszyscy mieli szansę stać się ekspertami TM.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni odznakami.
                Podsumowanie akcji na apelu zakończyło szkolny tydzień z tabliczką mnożenia.

 

Saturday the 19th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.