Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

code week logo 17 

Również w tym roku szkolnym od 16 do 22 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Kodowania. Kodowaliśmy w scratchu, ze smartfonami i bez komputera.

Dla dzieci stworzenie pierwszego w życiu kodu jest rodzajem zabawy intelektualnej i polem do eksperymentów. Nawet jeśli młody człowiek nie stanie się z miejsca autorem gier komputerowych lub twórcą aplikacji, zdolność rozwiązywania problemów w świecie cyfrowym stanie się dla niego mentalną rozgrzewką przed wyzwaniami, które napotka w swojej dorosłej przyszłości. Dla dzieci istotna jest także satysfakcja z ukończonego projektu. Programowanie uczy bardzo uniwersalnych rzeczy. W kodowaniu dzieci mogą tworzyć własne ilustracje, historyjki obrazkowe, mogą utrwalać znajomość liter, cyfr, tworzyć proste animacje dotyczące utrwalania reguł ortograficznych, gramatyki, animacje ukazujące świat przyrody czy techniki.

 

Klasa 4

c d 17 kl 4

Klasa 1 

c d 17 kl 1

 Klasa 7 

c d 17 kl 7

 

Nasza kolejna przygoda z kodowaniem miała miejsce podczas lekcji języka polskiego jako podsumowanie cyklu zajęć poświęconych omówieniu lektury Aleksandra Fredry „Zemsta”. Uczniowie klasy siódmej wykazali się zarówno znajomością życia i twórczości autora „Zemsty”, jak i samej komedii. Podzieleni na grupy siódmoklasiści rozwiązywali krzyżówkę, do której pytania zapisane były w QR kodach i rozmieszczone w różnych  miejscach szkoły. Duch rywalizacji i smartfony wpłynęły mobilizującą na pracę uczniów. Wszystkie grupy ukończyły zadanie przed czasem i poprawnie odczytały rozwiązanie krzyżówki.  

 

Saturday the 19th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.