Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie.

Już po raz czwarty nasza szkoła była organizatorem Konferencji o Prawach Dziecka. To wydarzenie mające na celu popularyzację idei Orderu Uśmiechu i praw dziecka wśród dzieci i młodzieży z okolicznych szkół, przedszkoli i placówek. W tym dniu głos należy do najmłodszych, którzy o swoich prawach mówią odważnie, ale i z dużą dawką humoru. Ciekawe artystyczne interpretacje przysługujących dzieciom praw z uwagą obserwują zaproszeni goście, w tym również Kawalerowie Orderu Uśmiechu.

Czwarta Dziecieca Konferencja o Prawach Dziecka odbyła się 21 listopada 2017 roku. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.

Głos w sprawie praw dziecka zabrali:
- uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Domanicach Kolonii, 
- uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim,
- uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu,
- uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stanach,
- dzieci z Przedszkola Niepublicznego Mały Europejczyk w Siedlcach,
- uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku,
- podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego "Promyk" w Domanicach,
- uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie.

Saturday the 19th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.