Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie.

Szacunek, wolność i odpowiedzialność to wartości, które analizowali uczniowie klasy siódmej w ramach realizacji programu "Wychowanie przez czytanie - z książką w świat wartości".

Saturday the 19th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.