Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

15 lutego 2018 roku rozpoczęliśmy oficjalne obchody Roku Ireny Sendlerowej w naszej szkole. Samorząd Uczniowski zorganizował apel, na którym uczennice klasy siódmej przypomniały bohaterską postawę naszej patronki. Zaproponowały też cykliczne wydarzenia w ramach uczczenia pamięci tej wyjątkowej postaci.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie.

Sunday the 16th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.