Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Wizyta w„Domu nad Stawami” w Siedlcach
 

DomnadStawami316 maja 2013 r. udaliśmy się z wizytą do „Domu nad Stawami” w Siedlcach. Zaprezentowaliśmy podopiecznym bogaty program artystyczny m.in. przedstawienie pt. „Malutka Czarownica”, wiersze, piosenki, układy taneczne. Występ został przygotowany pod kierunkiem pań Agnieszki Dołęgi i Ewy Długosz. Prezentując nasz program artystyczny widzieliśmy na twarzach podopiecznych Domu nad Stawami uśmiech.

Sunday the 16th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.