Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Występ artystyczny Pauliny Przystupa w „Domu nad Stawami”

paulinadom13Dnia 17 czerwca 2013r. w Domu Pomocy Społecznej „Domu nad Stawami”
w Siedlcach odbyła się uroczystość odpustowa ku czci Świętego Brata Alberta.
Jedna z uczennic klasy V- Paulina Przystupa wystąpiła na tej uroczystości
i zaprezentowała bogaty repertuar muzyczny śpiewając : „Noc i dzień”, „Co ja w Tobie widziałam?”, „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”, „Asfaltowe łąki”. Występ ten został przyjęty przez zgromadzonych gromkimi brawami.

Sunday the 16th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.