Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Plan zajęć w roku szkolnym 2016/2017 

 

     

0

I

II

III

IV

V

VI

P

1

8.00-8.45

 7.30 -13.00

rel

Ew

Ew

wf

matemat

z.kom

O

2

8.55-9.40

 

Ew

Ew

Ew

wf

j.polski

przyroda

N

3

9.50-10.35

 

Ew

Ew

Ew

matem

j.polski

Wf

I

4

10.45-11.30

1/2ang

Ew

Ew

rel

j.polski

zaj.kom

matemat

E

5

11.50-12.35

 

D1

Ew

j.ang.

religia

wf

j.polski

D

6

12.40-13.25

   

rel

 

j.angielski

wf

muzyka

Z

7

13.30-14.15

   

Drel.

 

muzyka

J ang

D matemat

 

8

14.20 – 15.05

 

ch

ch

ch

ch

ch

ch

   

7.30-8.00

 7.30 -13.00            

W

1

8.00-8.45

 

Ew

j.ang.

Ew

plastyka

D plast.

D M.Kod

T

2

8.55-9.40

 

Ew

Ew

Ew

matemat

przyroda

j.polski

O

3

9.50-10.35

1/2ang

Ew

Ew

Ew

j.polski

matemat

Wf

R

4

10.45-11.30

 

Ew

Ew

Ew

przyroda

j. polski

j.ang.

E

5

11.50-12.35

 

j.ang.

D2

Ew

g.wych

wf

matem

K

6

12.40-13.25

       

wf

j.angielski

plastyka

 

7

13.30-14.15

       

D ang

wdż. I sem

wdż II sem

 

8

14.20 – 15.05

           

D j. polski

   

7.30-8.00

 7.30 -13.00            

Ś

1

8.00-8.45

 

Ew

Ew

D3

j.polski

religia

przyroda

R

2

8.55-9.40

1/2rel

Ew

Ew

Ew

przyroda

j.polski

matemat

O

3

9.50-10.35

 

Ew

Ew

Ew

j.angielski

matemat

j.polski

D

4

10.45-11.30

 

Ew

Ew

Ew

zaj. tech

historia

religia

A

5

11.50-12.35

 

D1

rel

Komp.

historia

muzyka

g,wych

 

6

12.40-13.25

     

rel

wf

wych.

historia

 

7

13.30-14.15

1/2ang

     

Drel.

D matemat

wf

 

8

14.20 – 15.05

       

D przyr./wjp

D ang./wjp

Z.wyr.jp

   

7.30-8.00

 7.30 -13.00            

C

1

8.00-8.45

 

Ew k

Ew

Ew

j.angielski

j.polski

przyroda

Z

2

8.55-9.40

 

Ew

Ew k

Ew

przyroda

matemat

J angielski

W

3

9.50-10.35

1/2ang

Ew

Ew

Ew

j.polski

przyroda

matemat

A

4

10.45-11.30

 

Ew

Ew

j. ang

matemat

wf

j. polski

R

5

11.50-12.35

 

j.ang.

D2

 

wf

zaj.tech

j.polski

T

6

12.40-13.25

           

Wf

E

7

13.30-14.15

           

Wf

 

8

14.20 – 15.05

             
   

7.30-8.00

 7.30 -13.00            

P

1

8.00-8.45

 

Rel.

j.ang

D3

zaj. kom

matemat

j.polski

I

2

8.55-9.40

 

Ew

Ew

Ew

j.polski

przyroda

matemat

Ą

3

9.50-10.35

1/2rel

Ew

Ew

Ew

matemat

j.angielski

z.tech.

T

4

10.45-11.30

 

Ew

Ew

Ew

religia

j.polski

historia

E

5

11.50-12.35

   

D2

Ew

 

religia

j.angielski

K

6

12.40-13.25

         

plastyka

religia

 

7

13.30-14.15

   

KDT

KDT

KDT

KDT

D ang.

   

14.20 – 15.05

   

KDT

KDT

KDT

KDT

KDT

 

Saturday the 17th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.