Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

Nasze wyniki w nauce w roku szkolnym  2016/2017

Klasy I- III

Klasa I
Uczniowie wyróżniający się w klasie:
Bartosz Niedziałek
Karol Stanisławowski

Uczniowie ze 100% frekwencją:

Aleksandra Kopańska

Klasa II 

Uczniowie wyróżniający się w klasie:

Dawid Wereda 

Klasa III
Uczniowie wyróżniający się w klasie:
Aleksandra Rybak

Uczniowie ze 100% frekwencją:
Laura Marciniak

Klasy IV- VI

Klasa IV 

Uczniowie wyróżniający się w klasie: 

Olga Masiak  zachowaniewzorowe, średnia ocen:5,0

Maciej Więckowski  zachowaniebardzo dobre, średnia ocen:5,0

Wiktoria Świerczewska  zachowaniewzorowe, średnia ocen:4,9

Wioletta Wronka  zachowaniewzorowe, średnia ocen:4,8

Julek Pióro  zachowaniebardzo dobre, średnia ocen:4,8

Klasa V

Uczniowie wyróżniający się w klasie:

Olga Kulik  zachowaniebardzo dobre, średnia ocen:4,8

Bartosz Olszewski  zachowaniebardzo dobre, średnia ocen:4,8

Klasa VI

Uczniowie wyróżniający się w klasie:

Justyna Chromińska  zachowaniebardzo dobre, średnia ocen:5,0

Aleksandra Pietrasik zachowaniewzorowe, średnia ocen:4,9

Karolina Rosa zachowaniewzorowe, średnia ocen:4,8

Uczniowie ze 100% frekwencją: 

Weronika Czapska

  

 

 

Nasze wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2015/2016:

Klasy 0- III

Klasa 0

Uczniowie wyróżniający się w klasie:

Mateusz Adamiak

Anna Kulik
Eryka Marciniak
Bartosz Niedziałek

Uczniowie ze 100% frekwencją:

Anna Kulik

Klasa I

Uczniowie wyróżniający się w klasie:

Paweł Osik
Dawid Wereda

Uczniowie ze 100% frekwencją:

Mateusz Dziuba

Klasa II

 
Uczniowie wyróżniający się w klasie:
Aleksandra Rybak

Uczniowie ze 100% frekwencją:

Paweł Perkuć

Klasa III

Uczniowie wyróżniający się w klasie:

Aleksandra Brodzik

Olga Masiak
Maciej Więckowski

Klasy IV- VI

Klasa IV

Uczniowie ze 100% frekwencją:
Olga Kulik
Kamila Rosa

Karol Tkaczyk

Klasa V

Uczniowie ze 100% frekwencją:
Weronika Czapska
Aleksandra Pietrasik

Karolina Rosa

Klasa VI

Uczniowie wyróżniający się w klasie:

Arkadiusz Chromiński

Uczniowie ze 100% frekwencją:

Kacper Kulik
Kacper Kuśmieczyk
Jakub Paciorek 

 

Saturday the 17th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.