Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Aktualności

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie.

Szacunek, wolność i odpowiedzialność to wartości, które analizowali uczniowie klasy siódmej w ramach realizacji programu "Wychowanie przez czytanie - z książką w świat wartości".

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie.

Uczniowie klas IV-VII brali udział w projekcie "Uczymy (się) razem dla świata", którego organizatorem jest Fundacja Civis Polonus. Uczestniczyli w cyklu zajęć poświęconych problemom globalizacji. W ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej uczennice klasy VII przeprowadziły spotkanie czytelnicze dla czwartoklasistów na podstawie fragmentów książki "Iqbal" i "Która to Malala?". W piątek 24 listopada odwiedziła nas Pani Dorota Wierzbicka z organizacji Global Volunteers, która przedstawiła prezentację multimedialną o sytuacji dzieci w Afryce.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie.

Już po raz czwarty nasza szkoła była organizatorem Konferencji o Prawach Dziecka. To wydarzenie mające na celu popularyzację idei Orderu Uśmiechu i praw dziecka wśród dzieci i młodzieży z okolicznych szkół, przedszkoli i placówek. W tym dniu głos należy do najmłodszych, którzy o swoich prawach mówią odważnie, ale i z dużą dawką humoru. Ciekawe artystyczne interpretacje przysługujących dzieciom praw z uwagą obserwują zaproszeni goście, w tym również Kawalerowie Orderu Uśmiechu.

Czwarta Dziecieca Konferencja o Prawach Dziecka odbyła się 21 listopada 2017 roku. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.

Głos w sprawie praw dziecka zabrali:
- uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Domanicach Kolonii, 
- uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim,
- uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu,
- uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Stanach,
- dzieci z Przedszkola Niepublicznego Mały Europejczyk w Siedlcach,
- uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku,
- podopieczni Placówki Wsparcia Dziennego "Promyk" w Domanicach,
- uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie.

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie.

Dnia 13 listopada 2017r. w Muzeum Regionalnym w Siedlcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień za udział w konkursie plastycznym „Barwy Niepodległości”.
W kategorii: szkoły podstawowe, klasy 0-4 
Wyróżnienie: nagrodę rzeczową otrzymała Amelia Masiak- uczennica klasy 3, za pracę „Józef Piłsudski”.
W kategorii: szkoły podstawowe, klasy 5-7 
Nagrody: w wysokości 50 zł każda otrzymały: Aleksandra Brodzik- uczennica klasy 5, za pracę „Dziadek Józef” oraz Olga Masiak- uczennica klasy 5, za pracę „Marszałek Piłsudski”.
Wyróżnienia: nagrody rzeczowe otrzymali: Mateusz Więckowski- uczeń klasy 5, za pracę „Józef Piłsudski”, Bartosz Chmielak- uczeń klasy 6, za pracę „Marszałek” oraz Kamila Perkuć- uczennica klasy 7, za pracę „Józef Piłsudski”.

Gratulujemy!

Zdjęcie użytkownika Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie.

11 listopada 2017 roku uroczyście obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.


Poczet sztandarowy i harcerze wzięli udział we mszy świetej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Skórcu.

O godzinie 16.00 w naszej szkole rozpoczął się koncert poezji i pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Grali-Dąbrowiźnie i przyjaciół Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 
 

Na scenie wystąpili:
- rodzina Masiaków i przyjaciele,
- chór szkolny i grupa teatralna z naszej szkoły,
- podopieczni DPS w Ptaszkach i Kukawakach,
- Antonina i Eugeniusz Mąka.

Wśród zaproszonych gości byli Wicestarosta Powiatu Siedleckiego Pan Michał Okniński, Wójt Gminy Skórzec Pan Stanisław Kaliński, Przewodnicząca Rady Gminy Skórzec Pani Grażyna Pietrak, Radny Powiatu Pan Benon Kukla, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach Pan Sławomir Kordaczuk, Dyrektor DPS w Ptaszkach z Filią w Kukawkach Pan Maciej Hapunowicz, Prezes Siedleckiego Towarzystwa Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Pani Maria Leszczyńska oraz Kawalerowie Orderu Uśmiechu Pani Maria Woźniak i ks. Stanisław Chryc.

W uroczystości licznie wzięli udział uczniowie naszej szkoły, ich rodzice i dziadkowie.

Spotkanie było wspaniałą lekcją patriotyzmu.

Friday the 23rd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.