Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

W każdej placówce edukacyjnej istnieją dokumenty, które pomagają
w pracy. Oto najważniejsze z nich obowiązujące w naszej szkole:

malyorderSTATUT

malyorderPROGRAM PROFILAKTYCZNY

malyorderPROGRAM WYCHOWAWCZY

malyorderWEWNĄTRZSZKOLNY SYSYEM OCENIANIA

 

Saturday the 17th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.