Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

trzymaj forme

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła w ramach profilaktyki prozdrowotnej do programu "Trzymaj Formę"

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Patronami honorowymi programu są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Instytut Żywności i Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Federacja Konsumentów.

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

W naszej szkole w programie uczestniczą uczniowie z klas 0 - 6. Zajęcia odbywaja się w ramach godzin wychowawczych i pozalekcyjnych, spotkań z dietetykiem. Założenia programu realizowane są także w czasie wycieczek szkolnych.

trzymaj forme4 6 1 trzymaj forme4 6   tforme2 tforme3 tforme1   

 

Friday the 23rd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.