Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

RADA RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRALI
                                      W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


Przewodnicząca:  Katarzyna Pietrasik

Zastępca przewodniczącej:  Marzena Niedziółka

Komisja rewizyjna: Agnieszka Olszewska

                   Iwona Paczek

                            Barbara Fijałkowska

Saturday the 17th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.