Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu     Nasza szkoła zapewnia szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Wśród nich są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz te, służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, wspierające uczniów z trudnościami w nauce.

Oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględnia potrzeby uczniów oraz propozycje zgłaszane przez uczniów i rodziców.

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

KOŁO DZIENNIKARSKO-TEATRALNE - p. E. Długosz, p. A. Dołęga

CHÓR SZKOLNY „ISKIERKI” – p. E. Długosz

KOŁO ORTOGRAFICZNE KL. III - p. E. Długosz

KOŁO POLONISTYCZNE KL. V – p. A. Dołęga

KOŁO PLASTYCZNE – p. B. Błaszczak

 KOŁO TECHNICZNE – p. A. Szostek

 KOŁO HISTORYCZNE KL. IV – p. K. Niedziółka

 KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. IV - VI– p. K. Niedziółka

KOŁO PROGRAMISTYCZNE KL. IV - Innowacja pedagogiczna - programowanie w scratch p. I. Michałowska i p. M. Kazimierczak

 ZAJĘCIA POLONISTYCZNE KL. IV - VI – p. A. Dołęga

 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE KL. I - VI - p. A. Dołęga

 ZAJĘCIA MATEMATYCZNE KL. V - VI – p. M. Kazimierczak

 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE KL. I – p. M. Franczuk

 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE KL. II – p. H. Próchniak

 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE KL. III – p. E. Długosz

 ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE I ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE KL. 0 - VI - p. B. Błaszczak, p. A. Szostek, p. H. Próchniak, p. E. Długosz, p. A. Dołęga, p. M. Kazimierczak, p. I. Michałowska, p. M. Susfał.


 


Friday the 23rd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.