Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu     Nasza szkoła zapewnia szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Wśród nich są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz te, służące wyrównywaniu szans edukacyjnych i wspierające uczniów z trudnościami w nauce.

    Oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględnia potrzeby uczniów oraz propozycje zgłaszane przez uczniów i rodziców.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KOŁO TEATRALNO - DZIENNIKARSKIE - p. E. Długosz, p. A. Dołęga

CHÓR SZKOLNY „ISKIERKI” – p. E. Długosz

DRUŻYNA HARCERSKA - p. K. Rucińska

KOŁO ORTOGRAFICZNE KL. III - p. E. Długosz

ZAJĘCIA POLONISTYCZNE KL. VII – p. A. Dołęga

KOŁO RECYTATORSKIE - p. A. Dołęga

KOŁO PRZYRODNICZE KL. VI – p. I. Michałowska

 KOŁO HISTORYCZNE p. K. Niedziółka

 KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. IV - VII – p. K. Niedziółka

KOŁO PROGRAMISTYCZNE KL. IV I KL. V - Innowacja pedagogiczna - programowanie w scratch p. I. Michałowska i p. M. Kazimierczak

SKS - p. Z. Prokurat

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE KL. 0 - VII- p. A. Dąbrowska

 ZAJĘCIA MATEMATYCZNE KL. V - VI – p. M. Kazimierczak

 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE KL. I - IIIp. H. Próchniak, p. M. Franczuk, p. E. Długosz

 ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE, ZAJĘCIA REWALIDACYJNE oraz TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, TERAPIA PEDAGOGICZNA I SPOŁECZNA W KL. 0 - VII - p. B. Błaszczak, p. A. Ławecka, p. H. Próchniak, p. E. Długosz, p. M. Kazimierczak, p. I. Michałowska, p. M. Franczuk.


 


Saturday the 19th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.