Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

skoW Szkole Podstawowej w Grali działa Szkolna Kasa Oszczędności , która ma na celu wyrobienie u młodzieży nawyku świadomego oszczędzania, wyzwolenia inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowaniu dochodów. Opiekunem SKO jest Pani Agnieszka Szostek. Do Szkolnej Kasy Oszczędności należy 45 uczniów z klas 0- VI.
Od marca 2013r. SKO podjęło działania bliższej współpracy z PKO BP w Siedlcach. Uczniowie w ramach współpracy , otrzymali bezpłatnie konta internetowe i możliwość bezpłatnego wpłacania pieniędzy na konto. Uczniowie w sposób bezpośredni widzą swoje pieniądze i obserwują ich procentowy przyrost. W ten sposób uczą się podstaw bankowości .
Dzieci za zaoszczędzone pieniądze wyjeżdżają na wycieczki.

Saturday the 17th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.