Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Zawsze radość, uśmiech nieście

patron 2014Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie odbyła się uroczystość poświęcona patronom szkoły. 26 września 2014 roku był dniem nie tylko dzielenia się ideą Orderu Uśmiechu, ale także podsumowaniem wielu interesujących działań i projektów, jakie realizowane są w naszej placówce.

            Zaproszeni na uroczystość goście obejrzeli wystawy prac uczniów przygotowane
w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0. W pracowni komputerowej z wykorzystaniem nowej tablicy interaktywnej odbył się pokaz multimedialny dotyczący realizowanych w szkole programów, projektów i działań.

            O godzinie 12.00 rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Zebranych na sali gimnastycznej gości powitała pani dyrektor Bożena Długosz. Ważne sprawy zatrzymały
w Warszawie ministra Marka Michalaka, którego reprezentowała Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka pani Małgorzata Gambrych – Kawaler Orderu Uśmiechu. Byli obecni także Kawalerowie Orderu Uśmiechu z naszego regionu: Maria Woźniak i ksiądz Stanisław Chryc.  Wśród obecnych był również Wójt Gminy Skórzec pan Stanisław Kaliński oraz przedstawiciele jednostek administracyjnych gminy, radni, sołtysi.

            W części artystycznej uczniowie zaprezentowali scenkę Jacek i Agatka, w której pacynki przypomniały historię Orderu Uśmiechu. Dzieci pokazały również swoje zdolności taneczne, wokalne, recytatorskie, zachęcając wszystkich, by zawsze z uśmiechem kroczyć przez życie. Występy uczniów zakończyły się przedstawieniem Bliżej gwiazd, które poruszało ważny problem relacji dzieci-rodzice.

            Po części artystycznej głos zabrała pani Małgorzata Gambrych, która odczytała list Rzecznika Praw Dziecka skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Grali. Każdy uczeń otrzymał też okolicznościowe upominki od pana ministra Marka Michalaka.

            Uroczystość zakończyła pani dyrektor Bożena Długosz ogłoszeniem ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego "Mój autorytet – Kawaler Orderu Uśmiechu". 

Zajęcia edukacyjne w pasiece w Wólce Kobylej

     Pasieka 8 września pierwszoklasiści oraz uczniowie z klasy czwartej, piątej i szóstej odwiedzili pasiekę pana Tadeusza Bordziłowskiego w Wólce Kobylej. Piesza wyprawa na miejsce zajęć edukacyjnych na temat pszczół dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń.

      Po dotarciu na miejsce zostaliśmy miło powitani przez gospodarza. Pan Tadeusz pokazał nam wyposażenie swej pasieki, omówił zasady panujące w pszczelej rodzinie. Każde dziecko mogło przymierzyć strój pszczelarza i z bliska zobaczyć poszczególne gatunki pszczół.

      Zajęcia edukacyjne w pasiece odbyły się w ramach projektu Akademia Przyjaciół Pszczół.

nieboSerdecznie zapraszamy  w imieniu  Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i Szkoły Podstawowej w Grali Dąbrowiźnie  na wspólne oglądanie nocnego nieba dnia 12 sierpnia 2014 r. Więcej informacji na stronie  http://www.spin.siedlce.pl/2014/08/04/wspolne-ogladanie-spadajacych-gwiazd/

Monday the 19th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.