Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Jeżeli masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego,
116 111 – telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci,
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,
112 – jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Więcej na stronie:http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

20 maja w naszej szkole odbył się XVI Festiwal z okazji Dnia Rodziny

Były prezentacje, pokazy, występy, nagrody, wystawy i słodki poczęstunek. Podsumowaliśmy naszą pozalekcyjną pracę, w której brali udział dzieci, rodzice i nauczyciele realizując projekty, akcje, programy i biorąc udział w konkursach.

festiwal 2015 b1 festiwal 2015 b2 festiwal 2015 b3 festiwal 2015 b4 festiwal 2015 b5 festiwal 2015 b6 festiwal 2015 b7 festiwal 2015 b9 festiwal 2015 b10 festiwal 2015 b11 festiwal 2015 b12 festiwal 2015 b13 festiwal 2015 b14 festiwal 2015 b15 festiwal 2015 b16 festiwal 2015 b17

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy

Rodziców, Dziadków oraz Przyjaciół szkoły

na XVI Festiwal z okazji Dnia Rodziny,

który odbędzie się 20 maja 2015 roku

w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali.

Początek uroczystości o godzinie 9.00. 

W czasie festiwalu nastąpi podsumowanie projektu "Jesteśmy przyjaciółmi przyrody" finansowanego z WFOŚiGW w Warszawie oraz rozdanie nagród w konkursach i prezentacja działań szkoły w bieżącym roku szkolnym.

kartka wielkanocna kw1 kw2 kw3 kw4 kw5

To  kartki wielkanocne stworzone przez naszych uczniów w programie scratch w ramach realizacji programu Mistrzowie Kodowania.

Jak chcesz zobaczyć jak to działa to zapraszamy do naszego szkolnego studio - kliknij tutaj -  tam znajdziesz inne kartki oraz wybrane projekty gier.

Nasza szkoła bierze udział w akcji - NIE! dla wypalania traw

Uczniowie i nauczyciele apelują do okolicznych mieszkańców i nie tylko :)

o niewypalanie traw.

NIE dla wypalania traw - plakat wer. 1

PD

galeria zdjęć

Pierwsza Dziecięca Konferencja o Prawach Dziecka w Szkole Podstawowej w Grali

19 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu miała miejsce Pierwsza Dziecięca Konferencja o Prawach Dziecka. Jej uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i podopieczni świetlic środowiskowych. Konferencja miała formę przeglądu występów artystycznych tematycznie nawiązujących do praw dziecka.

Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Skórzec Stanisław Kaliński, Sekretarz Gminy Pani Anna Kamińska, Kierownik Gminnej Administracji Szkół Pani Elwira Murawiec, Kawalerowie Orderu Uśmiechu Maria Woźniak, Mirosław Greluk i  ks. Stanisław Chryc oraz Pan Marek Zając.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły Pani Bożena Długosz, która powitała uczestników konferencji, ich opiekunów i zaproszonych gości oraz odczytała list Rzecznika Praw Dziecka, który nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu z powodu obowiązków w Sejmie. Pan Marek Michalak pogratulował organizatorom pomysłu, a uczestnikom życzył owocnej dyskusji.

W konferencji udział wzięli:

§  Koło teatralne z Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii;

§  Klasa III z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołąbku;

§  Grupa Iskiereczki z Placówki Wsparcia Dziennego w Trzcińcu z filią w Grali i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Cisiu Zagrudziu;

§  Dzieci ze Świetlicy Skórzeckiego Stowarzyszenia Dobroczynnego;

§  Drużyna Harcerska TotuTotam z Gimnazjum w Skórcu;

§  Koło dziennikarsko-teatralne i chór szkolny Iskierki ze Szkoły Podstawowej w Grali.

Wszystkie wystąpienia cieszyły się ogromnym uznaniem i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Każdy uczestnik otrzymał też skromne upominki od organizatorów i Rzecznika Praw Dziecka. 

Na zakończenie konferencji ogłoszono wyniki konkursu literacko-plastycznego Znamy swoje prawa zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Grali. Przewodniczący Jury Pan Mirosław Greluk wręczył uczestnikom podziękowania, a autorom wyróżnionych prac nagrody.

Druga edycja Dziecięcej Konferencji o Prawach Dziecka odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A MY !!!

Monday the 19th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.