Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

„Szkoła z Prawami Dziecka”

           Cyklicznie, bo już od pięciu lat w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali- Dąbrowiźnie odbywa się Konferencja o Prawach Dziecka. Szkoła zaprasza uczniów do aktywnego prezentowania inicjatyw na rzecz Praw Dzieci. Jej uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i podopieczni świetlic środowiskowych. Konferencja ma formę przeglądu występów artystycznych tematycznie nawiązujących do praw dziecka. Uczestnictwo w konferencji sprawia dzieciom wiele radości, poszerza wiedzę na temat ich praw i co najważniejsze jest szansą na poznanie nowych koleżanek i kolegów. Wśród zaproszonych gości są Wójt Gminy Skórzec, Kierownik Gminnej Administracji Szkół Pani Elwira Murawiec, Kawalerowie Orderu Uśmiechu Maria Woźniak, Mirosław Greluk i  ks. Stanisław Chryc. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie plastycznym pt. „Prawa Dziecka Oczami Dzieci”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia w ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. Aby ta tematyka stała bliższa nam wszystkim, Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak objął honorowy patronat nad naszym konkursem plastyczno- literackim, który został zorganizowanym pod hasłem- „Prawa dziecka oczami rodziców”- konkurs dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Grali-Dąbrowiźnie.
W ramach projektu „Szkoła z Prawami Dziecka”, uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w życiu codziennym. Podsumowując projekt postanowiliśmy wyróżnić najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności. Honorową
Odznakę „Szeryfa Praw Dziecka” otrzymali:

  • Pan Tomasz Skóra- Kawaler Orderu Uśmiechu ze Skórcaspołecznik, biegacz,
  • Pani Sylwia Szczerska z Grali-Dąbrowizny, organizatorka półkolonii dla dzieci i młodzieży,
  • Pan Sławomir Miernicki z Siedlec - Współzałożyciel Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, założyciel planetarium „Niebo Prusa”, dzięki któremu możemy poznawać tajniki astronomii.
  • Pani Barbara Mitelska- zastępca prezesa Polskiego Związku Głuchych Koła Terenowego w Siedlcach i Dyrektor Ośrodka dla Dzieci z PZG, która organizuje dla dzieci warsztaty piernikowe.
  • Pan Jerzy Długosz - Wójt Gminy Skórzec dla którego dobro dzieci jest najważniejsze.

 1 konf os 2 konf os 3 konf os  5 konf os 6 konf os 4 konf os

7 konf os

Saturday the 8th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.