Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Pani Iwona Michałowska w dniu 3 października 2019 r została odznaczona

przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka

ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

za propagowanie przyrody i krzewienie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

odznaka ministra srodowiska

 

 

Tuesday the 15th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.