Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

 Aktualizacja z dnia 24. 03. 2020 r (rozporządzenie zmieniające - dotychczasowa kwarantanna 12 - 25 marzec)

ZAPOZNAJ SIĘ  ksz na odl 20 

UWAGA! 

Od 25 marca uczniowie pod kierunkiem nauczycieli realizują podstawę programową, korzystaja z materiałów oraz źródeł elektronicznych wskazanych przez nauczyciela oraz podejmują aktyności określone przez nauczyciela potwierdzajacych zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

Wszelkie szczegółowe informacje będą przekazywane rodzicom przez wychowawców i nauczycieli przedmiotów, tak jak dotychczas drogą mailową, telefonicznie i za pomocą komunikatorów.

Od 12 marca 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od poniedziałku 16 lutego do 25 lutego wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do szkoł

Więcej informacji na stronie MEN - KLIKNIJ W LINK

Informacje dla rodziców i uczniów dotyczące obowiązków uczniów w czasie kwarantanny:

Te dni to nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny, to jest czas kwarantanny dlatego należy maksymalnie ograniczyć kontakty i zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. nie może być to też przerwa od nauki więc uczniowie powinni utrwalać materiał z lekcji i ćwiczyć umiejętności zgodnie z wytycznymi nauczycieli.

Apelujemy o odpowiedzialność !

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu.
  • unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.
  • Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

INFORMACJE DOTYCZĄCE SAMODZIELNEJ NAUKI W DOMU - w zakładce UCZNIOWIE

 

 

Tuesday the 15th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.