Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Zajęcia specjalistyczne - oświadczenie rodziców - załącznik do pobrania

Z komunikatu https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

25 05 2020 men

 

O FORMIE I ZASADACH ZDECYDUJE DYREKTOR SZKOŁY BIORĄC POD UWAGĘ POTRZEBY UCZNIÓW I MOŻLIWOŚCI SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. KOU w Grali-Dąbrowiźnie wznawia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w oddziale przedszkolnym od poniedziałku 11 maja 2020 r.

           Rodzice proszeni są o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa. Dodatkowo konieczne jest wypełnienie oświadczenia dla Rodzica, które jest niezbędne do przyjęcia dziecka na zajęcia. Po wypełnieniu deklaracji przez obojga rodziców (opiekunów prawnych), należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

         W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w Szkoła Podstawowa im. KOU w Grali-Dąbrowiźnie wrzucając do zamkniętej skrzynki, znajdującej się w przedsionku budynku szkoły.

 Załączniki:

Procedury COVID-19

deklaracja

oświadczenie rodziców

upoważnienie do odbioru dziecka

Dyrektor szkoły

Bożena Długosz

 

 

Święto Konstytucji

W 2020 roku obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku był pierwszą Konstytucją w Europie
i drugą – po amerykańskiej – na świecie

2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

W tym dniu obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Pamiętajmy o wywieszeniu flagi!

flaga Polski 1

3 maja 20a

 

Saturday the 8th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.