Drukuj 
Szczegóły: | Opublikowano: 15 październik 2018

 

 

logoorder

Każdemu, kto tonie należy podać rękę

Irena Sendlerowa

Człowiek wrażliwy na piękno kwiatu, motyla, pejzażu, miałby być obojętny na piękno człowieka?

Janusz Korczak – Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku


Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.

Janusz Korczak – Pamiętnik i inne pisma z getta

Zadania szkolnego klubu wolontariatu na rok szkolny 2019/2020:

-    promowanie idei wolontariatu

-    wdrożenie uczniów do działalności wolontariackiej

-    udział w programach i projektach promujących i realizujących idee wolontariatu:

-    pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej

-    organizowanie spotkań czytelniczych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

-    zorganizowanie warsztatów promujących idee wolontariatu na zajęciach z wychowawcą

-    pomoc doraźna wolontariuszy podczas uroczystości szkolnych

-    wykonanie kartek świątecznych dla seniorów z Domu nad Stawami w Siedlcach

-    zorganizowanie Konferencji o Prawach Dziecka, Łańcucha Przyjaźni, Dnia Praw Dziecka, Dnia Godności

-    zorganizowanie zbiórki na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Siedlcach

-    zorganizowanie zbiórki potrzebnych rzeczy do schroniska dla zwierząt

-    zorganizowanie zbiórki nakrętek

-    kiermasz prac plastycznych

-    zorganizowanie Dnia Wolontariusza

-    wsparcie akcji WOŚP, Unicef i PAH

-    udział w akcji „Góra grosza”

-    zorganizowanie akcji „Znicz”

-    opieka nad grobami rodziny Rakowieckich na Cmentarzu w Skórcu

-    zorganizowanie akcji „Pamiętamy” na cmentarzu w Skórcu i Rudzie Wolińskiej

Opiekunowie SKW:

Beata Błaszczak

Agnieszka Dołęga

Ewa Długosz

Iwona Michałowska

1 podziekowanie wolontariat