Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

 

logoorder

Każdemu, kto tonie należy podać rękę

Irena Sendlerowa

Człowiek wrażliwy na piękno kwiatu, motyla, pejzażu, miałby być obojętny na piękno człowieka?

Janusz Korczak – Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku


Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie,
ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.

Janusz Korczak – Pamiętnik i inne pisma z getta

Zadania szkolnego klubu wolontariatu na rok szkolny 2019/2020:

-    promowanie idei wolontariatu

-    wdrożenie uczniów do działalności wolontariackiej

-    udział w programach i projektach promujących i realizujących idee wolontariatu:

  • Poczytajmy – program edukacyjny Centrum Edukacji Obywatelskiej promujący czytelnictwo i idee wolontariatu;
  • Działamy przez sztukę – innowacja pedagogiczna wdrażająca uczniów do aktywności artystycznej na rzecz innych;
  • Solidarna szkoła – program promujący ideę samopomocy, solidarności międzyludzkiej;
  • Godziny dla Świata– cykl zajęć na zajęciach z wychowawcą kształtujących postawy prospołeczne;
  • Wiem i działam – innowacyjny projekt Edukacji Globalnej Polskiej Akcji Humanitarnej o charakterze informacyjnym i edukacyjnym o sytuacji dzieci w Polsce i na świecie oraz możliwościach pomocy
  • Światowy Dzień Wody– innowacyjny projekt Edukacji Globalnej Polskiej Akcji Humanitarnej o charakterze informacyjnym i edukacyjnym o sytuacji dzieci w Polsce i na świecie oraz możliwościach pomocy

-    pomoc koleżeńska w odrabianiu lekcji dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej

-    organizowanie spotkań czytelniczych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

-    zorganizowanie warsztatów promujących idee wolontariatu na zajęciach z wychowawcą

-    pomoc doraźna wolontariuszy podczas uroczystości szkolnych

-    wykonanie kartek świątecznych dla seniorów z Domu nad Stawami w Siedlcach

-    zorganizowanie Konferencji o Prawach Dziecka, Łańcucha Przyjaźni, Dnia Praw Dziecka, Dnia Godności

-    zorganizowanie zbiórki na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Siedlcach

-    zorganizowanie zbiórki potrzebnych rzeczy do schroniska dla zwierząt

-    zorganizowanie zbiórki nakrętek

-    kiermasz prac plastycznych

-    zorganizowanie Dnia Wolontariusza

-    wsparcie akcji WOŚP, Unicef i PAH

-    udział w akcji „Góra grosza”

-    zorganizowanie akcji „Znicz”

-    opieka nad grobami rodziny Rakowieckich na Cmentarzu w Skórcu

-    zorganizowanie akcji „Pamiętamy” na cmentarzu w Skórcu i Rudzie Wolińskiej

Opiekunowie SKW:

Beata Błaszczak

Agnieszka Dołęga

Ewa Długosz

Iwona Michałowska

1 podziekowanie wolontariat

Wednesday the 29th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.