Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania (ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w 14 tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach. Pierwszą sieć utworzono w 1992 r. w b. woj. ciechanowskim.

Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie - SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów.

W ramach upowszechniania programu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci SzPZ − utworzono Zespół ds. Promocji Zdrowia, powołano Krajowego Koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole oraz wojewódzkich koordynatorów. Aktualnie we wszystkich województwach istnieją sieci szkół, w niektórych nawet funkcjonują sieci rejonowe, powiatowe lub miejskie, utworzone w celu łatwiejszego koordynowania i skuteczniejszego wspierania pracy szkół. Obecnie w Polsce jest około 2000 placówek w sieci SzPZ.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

 

Szkoła - jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.

Jest elementem środowiska lokalnego - oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.

Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

 

Promującatworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia. Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

 

Zdrowiema cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii. Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych. Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

 

Definicja szkoły promującej zdrowie - szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska

 

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:


• kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
• zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
• umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
• zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
• włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
• wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
• włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
- uczniowie;
- nauczyciele;
- rodzice;
- inni pracownicy szkoły;
- inne osoby ze społeczności lokalnej.

Szkolne działania prozdrowotne od 2014 roku - linki do podstron

http://szpgrala.pl/aktualnosci/z-zycia-klas/153-spotkanie-z-dietetykiem

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/jestesmy-przyjaciolmi-przyrody

http://szpgrala.pl/aktualnosci/z-zycia-szkoly/206-wizyta-pszczelarza

http://szpgrala.pl/aktualnosci/z-zycia-szkoly/221-spotkanie-z-dietetykiem

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/pij-mleko

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/owoce-w-szkole

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/akademia-przyjaciol-pszczol

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/porcja-pozytywnej-energii

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/zdrowe-zabki

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/trzymaj-forme

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/programy-sportowe

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/nie-pal-przy-mnie-prosze

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/doposazenie-parku-wiejskiego

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/eko-planeta

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/pora-na-pomidora

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/sniadanie-daje-moc

http://szpgrala.pl/256-sniadanie-daje-moc

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/porcja-pozytywnej-energii

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/zdrowe-zabki

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/programy-sportowe

http://szpgrala.pl/projekty-szkoly/jem-ii-sniadanie

http://szpgrala.pl/261-jem-drugie-sniadanie

http://szpgrala.pl/149-wsrod-pszczol

http://szpgrala.pl/190-apel-do-mieszkancow-gminy-skorzec

 http://szpgrala.pl/197-stop-dopalaczom

http://szpgrala.pl/179-apelujemy-o-niewypalanie-traw

http://szpgrala.pl/207-bijemy-rekord

http://szpgrala.pl/262-wiosna-2017

http://szpgrala.pl/276-sprzatanie-swiata-polska-2017

http://szpgrala.pl/282-medal-polskiej-niezapominajki

http://szpgrala.pl/291-na-straganie

http://szpgrala.pl/316-otwarte-igrzyska-lzs-w-tenisie-stolowym

Wednesday the 24th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.