Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

img-przyjaciele-pszczol

pszczoly 17 

 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY SKÓRZEC I NIE TYLKO:)

PSZCZOLY ULOTKA

 

Celem nadrzędnym akcji jest zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności ochrony pszczół, których znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego jest kluczowe.

 

 W ramach przystąpienia do programu otrzymaliśmy materiały dydaktyczne dla klas 1 - 3 i 4 - 6 wspomagające pracę dydaktyczną nauczycieli.

 

Więcej o akcji na stronie   http://www.pomagamypszczolom.pl/akademie 

certyfikat app sp grala

SP w Grali 4

Od marca w klasach 0, II, III, IV, V, i VI rozpoczęliśmy realizację zajęć na podstawie pobranych ze strony materiałów dydaktycznych. Spotkania chętnych uczniów odbywały się na zajęciach pozalekcyjnych, a niektóre tematy były realizowane również na godzinach wychowawczych. Zadania ze scenariuszy podzieliliśmy pomiędzy klasy. Zajęcia - każda klasa rozpoczęła od poznania zasad jakie powinien znać każdy miłośnik pszczół. Następnie dzieci zapoznały się z budową pszczoły miodnej (kl. 0 – VI) - wykonały w swoich grupach postaci pszczoły i ule oraz rysunki pszczół w przyrodzie (kl. 0, II i III) oraz plastry miodu kl. IV. Na kolejnych zajęciach poznaliśmy rośliny, które są przyjazne dla pszczół oraz różne rodzaje miodów, a podsumowaniem tych zajęć było wykonanie roślin z bibuły, gazetki ściennej i prezentacji multimedialnej (kl. IV, V, VI). Następnie klasa IV i V, siały i sadziły rośliny, które zostaną wysadzone w szkolnym parku. Kolejnym zadaniem było wykonanie domków dla pszczołowatych przez kl. V - do realizacji tego zadania przyłączyli się rodzice i pomogli wykonać daszki oraz otwory w  pniach. Przy naszej szkole mamy park i  tam też umieściliśmy domki dla owadów: daszki i kobiałki wypełnione nawierconymi pniakami, pustymi w środku gałęziami oraz słomą. Podczas omawiania życia pszczół w ulu dzieci oglądały pasiekę, plastry miodu oraz sprzęt używany przez pszczelarzy - do pobliskiej pasieki mamy zaproszenie w maju na degustację miodu. Wszystkie prace wykonane podczas zajęć umieściliśmy w kąciku Akademii Przyjaciół Pszczół na wystawie poświęconej pszczołom, która była podsumowaniem naszych dotychczasowych zajęć.

Członkowie Akademii Przyjaciół Pszczół

ze Szkoły Podstawowej

 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

w Grali Dąbrowiźnie

W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęliśmy działania naszej Akademii wyprawą do pasieki, która znajduje się w sąsiedniej wsi. Dzięki jej właścicielom przeżyliśmy niezpaomniane chwile, poznaliśmy życie pszczół i pszczelarzy, a także spróbowaliśmy miodku....

pasieka1  pasieka2  pasieka3

SP w Grali 5 pszczoly

SP w Grali 3SP w Grali 2

 

 

 

 

 

 

 

 

SP w Grali 1

Wednesday the 24th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.