Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

bn

 

„B jak BEZPIECZNY i N jak NIECHRONIONY”

 

PROJEKT PROFILAKTYCZNY realizowany w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na obszarze województwa mazowieckiego.
 

 

Organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu – Wydział Ruchu Drogowego.
 

Okres realizacji programu 2014-2020 r.


Celem programu jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów oraz prowadzenie efektywnych i długofalowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
 

Cele pośrednie:
a. zwiększenie liczby pieszych poruszających się po drogach, zwłaszcza w obszarach niezabudowanych, wyposażonych w elementy odblaskowe widoczne dla innych użytkowników dróg.
b. zwiększenie liczby rowerzystów poruszających się po drogach, którzy używają wymaganego przepisami oświetlenia.
c. zwiększenie aktywności rodziców i opiekunów (seniorów) w propagowaniu bezpiecznych zachowań we własnej grupie wiekowej oraz wśród dzieci i młodzieży.

 

W naszej szkole dbamy o bezpieczeństwo dzieci poprzez bezpośrednie i pośrednie działania profilaktyczne:

Działania edukacyjne: apele, pogadanki na godzinach wychowawczych, zajęcia lekcyjne o bezpieczeństwie - w ruchu drogowym, w czasie ferii i wakacji, bezpieczny wypoczynek, konkursy wiedzy i plastyczne, spotkania z policjantami i strażakami, imprezy dla seniorów, festyny dla lokalnej społeczności, pogadanki dla rodziców, gazetki i akcje edukacyjne, propagowanie mody na odblaski, przygotowanie uczniów do testów wiedzy i sprawnościowych na kartę rowerową.

koordynatorzy projektu-  Iwona Michałowska, Hanna Próchniak, Małgorzata Kazimierczak 

A oto niektóre z naszych działań:

DLA DZIECI, RODZICÓW I DZIADKÓW

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ŻYCIA KLAS

BEZPIECZEŃSTWO

DZIECKO W SIECI

CHRONIMY DZIECI

WIARYGODNA SZKOŁA

KARTA ROWEROWA

BEZPIECZNA JAZDA

BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

 

 

 

Tuesday the 18th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.