Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Nasze wspólne działania w ramach programu Szkoła z Klasą zostały docenione!
i uhonorowani zostaliśmy jako SZKOŁA EKSPERCKA! seszk2zero kw transparent

 

  

Nasze tegoroczne osiągnięcia w programie:

  1.  Udział 75% nauczycieli i 85% uczniów w programie. 

2. Terminowe ukończenie programu przez wszystkich nauczycieli.

 3. Udział licznej grupy rodziców i dziadków w pracach dotyczących programu.

                       4.  Tytuł szkoły eksperckiej przyznany już w lutym 2014 r. 

5.    Otrzymanie 19 dobrych praktyk za:

Kryteria wyboru danego działania jako Dobra praktyka "kliknij tutaj"

Zadanie TIK Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie- Harmonogram nauczyciela – 4 dobre praktyki

Projekt edukacyjny - planowanie Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie - Harmonogram nauczyciela – 4 dobre praktyki 

 Projekt edukacyjny - realizacja Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie - Harmonogram nauczyciela – 4 dobre praktyki

Projekt edukacyjny - prezentacja Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie - Harmonogram nauczyciela – 4 dobre praktyki

  Debata szkolna Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie - Harmonogram koordynatora – 1 dobra praktyka

 Kodeks 2.0 Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie- Harmonogram koordynatora– 1 dobra praktyka

 Szkolny Festiwal Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie - Harmonogram koordynatora– 1 dobra praktyka

 Dwie odznaki za prowadzenie bloga.

 Udział w Ogólnopolskim Festiwalu 2.0 – projekt „Poznajemy kosmos”.

 

BRAWA DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW, RODZICÓW I DZIADKÓW!

 

koordynator programu

Iwona Michałowska 

 Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą 2.0

logo festiwal szk 2014

festiwal szkola z klasa 2014 

Podczas Festiwalu 250 uczniów i  50 nauczycieli z najbardziej wyróżniających się szkół pokazało efekty projektów edukacyjnych, zajęć prowadzonych metodą wzajemnego nauczania, opowiedzieli  o swoich pasjach, a także zaprezentowali eksponaty, przygotowane na wzór tych z Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie pokazali  m.in.  model Układu Słonecznego, własnoręcznie zrobiony tester pamięci, proste sposoby na oczyszczanie wody czy makietę reaktora w Czarnobylu. Nauczyli też gości podstaw programowania i opowiedzieli ,  dlaczego ludzie boją się ciemności. 

            Agata Łuczyńska, dyrektora programu Szkoła z Klasą, powiedziała: ,, Z dumą mogę powiedzieć, że Festiwal to święto nowoczesnej edukacji - zorientowanej na ucznia, zachęcającej młodych ludzi do stawiania pytań i szukania odpowiedzi. To niepowtarzalna okazja, żeby spotkać nauczycieli z pasją, którzy chcą i potrafią podejmować nowe wyzwania‘’.

Festiwal Szkoły z Klasą 2.0 trwał dwa dni. Pierwszego dnia, 17 czerwca 2014 r.  ( wtorek) w Centrum Edukacji Obywatelskiej i Centrum Nauki Kopernik przeprowadzone zostały merytoryczne warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Drugiego dnia, 18 czerwca 2014 (środa) odbyła się oficjalna część Festiwalu, były prezentacje działań szkół oraz odwiedziny ekspertów na stoiskach uczniowskich.

Festiwal objęty był Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Anny Komorowskiej. Partnerem Festiwalu i gospodarzem wydarzenia jest Centrum Nauki Kopernik, partnerem wspierającym British Council.

Na festiwalu nie zabrakło też przedstawicieli z naszej szkoły. Naszymi reprezentantkami były Klaudia Fijałkowska i Julka Wereda – uczennice z klasy V. Ich opiekunem była Pani Agnieszka Szostek. Na targi przybyli przedstawiciele z podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Mimo różnicy wieku atmosfera była wspaniała! Każdy zespół miał do dyspozycji stół do podzielenia z sąsiadującą grupą, dwa krzesła oraz stelaż na którym zawisły kolorowe plakaty, ulotki, zdjęcia i makiety. Gdy przybyły wszystkie szkoły i każdy miał już gotowe swoje  stanowisko odbyło się uroczyste otwarcie, następnie grupy prezentowały swoją pracę ekspertom.

Nasze stanowisko jako pierwszy odwiedził  Pan Mieczysław Żmijewski – moderator naszych projektów!

Kolejnymi gośćmi byli eksperci.

Na początku odwiedziła nas Pani Agata Wilam  - menadżer kultury. Współtwórczyni Uniwersytetu dla dzieci – największego projektu edukacyjnego dla dzieci. Zadawała mnóstwo pytań, dotyczących naszego projektu ,, Poznajemy kosmos’’.

Kolejnym ekspertem, który odwiedził nasze stanowisko, była Pani Agata Łuczyńska – dyrektor Szkoły z Klasa 2.0 w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od 2009 r. współtworzy i rozwija program Szkoły z Klasą, wspiera szkoły w pomyślnym wykorzystaniu nowych technologii w edukacji.

Trzecimi ekspertem odwiedzającym nasze stanowisko, była Pani dr. Katarzyna Winkowska – Nowak. Jest uznanym matematykiem, doktoryzowała się w USA w Atlantic Uniwersity. Razem z Panią Winkowską – Nowak przybył kolejny ekspert – Pan Aleksander Bąk.

Panowała miedzy nami niesamowita atmosfera. I znów nasz projekt wzbudził fascynację wśród ekspertów.

Piątym ekspertem, który odwiedził nasze stanowisko, była Pani Marta Tomaszewska - Dyrektor Uniwersytetu Dzieci w Warszawie. Koordynowała projekty dofinansowane ze środków Biura Edukacji .

Nasze stanowisko zwiedzały również dzieci i młodzież , biorąca udział w festiwalu oraz nauczyciele.

Na zakończenie odbyło się podsumowanie Festiwalu Projektów oraz rozdanie dyplomów dla grup uczniowskich. Następnie wszyscy udali się na lunch, a chętni zwiedzali Centrum Nauki Kopernik.

Miejmy nadzieję, że w oczach innych ten festiwal był równie udany jak w naszych!

autor: Agnieszka Szostek

 

 

SZKOLNY FESTIWAL PROJEKTÓW 2.0

 

2014-05-29 09.08.09Po raz pierwszy w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie odbył się Szkolny Festiwal 2.0. Uroczystość połączona została z Dniem Rodziny.

            Uroczystość odbyła się dnia 29 maja 2014 r. w godzinach od 9:00-13:00 w świetlicy szkolnej i w jednej z klasopracowni, jako że salę gimnastyczną mamy wyłączoną z użytku. Festiwal to wydarzenie podsumowujące realizację działań w ramach ubiegania się o certyfikat „Szkoły z klasą 2.0”. Festiwal w głównej mierze poświęcony był realizowanym projektom edukacyjnym, podsumowaniu całorocznej pracy w programie oraz zapoznaniu przybyłych rodziców z ponadprogramową pracą dzieci i nauczycieli naszej placówki.

 

Przedstawione projekty:

 

a.      „Moja miejscowość i jej okolica” – projekt grupy uczniów z klasy 4 i
p. Małgorzaty Kazimierczak

 

b.      „Przyroda najbliższej okolicy” - projekt grupy uczniów z klasy 5 i p. Iwony Michałowskiej

 

c.       „Zabytki Siedlec – stolicy naszego powiatu"  - projekt uczniów z klasy 2
i p. Hanny Próchniak

 

d.      „Grala bliżej gwiazd” – projekt uczniowie klasy trzeciej oraz członkowie koła plastycznego, koła dziennikarsko-teatralnego i p. Beaty Błaszczak, p. Ewy Długosz, p. Agnieszki Dołęgi

 

e.      ,, Poznajemy kosmos'' – projekt uczniów z klasy 0 oraz uczennic z koła technicznego i p. Agnieszki Szostek

 

f.        „Moje miejsce na Ziemi” – projekt grupy uczniów z koła historycznego
 i p. Katarzyny Niedziółki.

 

 

W udekorowanej świetlicy każda grupa projektowa miała swoje stoisko, na którym prezentowała zdjęcia, albumy, broszury, prace plastyczne i modele wykonane w ramach poszczególnych projektów edukacyjnych. Na tablicach widoczne były plansze przedstawiające tytuł projektu, imiona i nazwiska uczniów oraz opiekuna grupy oraz zdjęcia
z etapów pracy uczniów w czasie realizacji projektów.

 

Na świetlicy szkolnej na ekranie telewizora wyświetlane były zdjęcia obejmujące całość działań w ramach realizacji programu Szkoła z Klasą 2.0 zaś w jednej z klasopracowni za pomocą komputera i projektora wybrani uczniowie prezentowali dzieciom, rodzicom, dziadkom i pozostałym pracownikom szkoły multimedialne efekty projektów tzn. prezentacje w Power Point, filmy, zdjęcia i rysunki.

 

Widzom bardzo podobały się przedstawiane projekty, reagowali zdumieniem i podziwem, a także dowiadywali się nowych nieznanych im faktów o swojej miejscowości i jej okolicy. Oglądali broszury, albumy i prace plastyczne z dużym zainteresowaniem, żywiołowo komentując prace swoich dzieci i wnuków.

Zdziwieni ogromem pracy dzieci i nauczycieli nagrodzili nas brawami i słowami uznania. 

Więcej zdjęć w galerii

 

 SZKOLNE PROJEKTY EDUKACYJNE

bocian

 "Przyroda najbliższej okolicy" - projekt realizowany przez uczniów klasy 5 pod kierunkiem p. Iwony Michałowskiej w ramach Szkoły z Klasą 2.0 polega na stworzeniu filmu, prezentacji multimedialnej i gazetki ściennej ukazujące piękno otaczającej nas przyrody. Prezentacja efektów wykonanych zadań oraz fotorelacja z przebiegu pracy odbędzie się na forum szkoły dla uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości w maju 2014 roku na Szkolnym Festiwalu. Uczniowie przedstawią film i prezentację multimedialną, wywieszą gazetkę i przedstawią opis etapów pracy realizowanego projektu.

 

 

 

 

 

b gwiazd"Grala bliżej gwiazd" – pod takim hasłem uczniowie klasy trzeciej, członkowie koła plastycznego i koła dziennikarsko-teatralnego pod opieką pań: Ewy Długosz, Beaty Błaszczak i Agnieszki Dołęgi realizowali projekt w ramach programu Szkoła z klasą 2.0. 

25 kwietnia 2014 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość - Grala bliżej gwiazd. W tym dniu świetlica szkolna zamieniła się w planetarium. Po powitaniu gości i wszystkich osób pracujących nad naszym projektem odbyło się przedstawienie Bliżej gwiazd. Następnie uczniowie klasy trzeciej odczytali wiersze o planetach swojego autorstwa. Potem zebranym w „szkolnym planetarium” osobom została zaprezentowana prezentacja o astronomie Tadeuszu Rakowieckim, który urodził się w majątku Grala Dąbrowizna. Po zakończonej prezentacji głos zabrał pan Sławomir Miernicki z Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, który opowiadał
o działalności STMA i pasjach związanych z astronomią. Następnie zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawy prac uczestników projektu – albumy, tomiki poezji, prace plastyczne.

 

 

 

 

 

 

tu 046

Debata szkolna

13 grudnia 2013 roku cała społeczność szkolna: dyrektor Bożena Długosz, nauczyciele i  uczniowie, zgromadziła się na sali gimnastycznej w celu omówienia zasad efektywnego wykorzystania w szkole technologii informacyjno-komunikacyjnej. Spotkanie otworzyła pani Iwona Michałowska – szkolny koordynator programu Szkołą z Klasą 2.0. Krótko przypomniała ideę programu oraz przedstawiła cel spotkania. Następnie spośród uczniów został wybrany sekretarz, którego zadaniem było dokumentowanie przebiegu spotkania. Została nim Julia Wereda z klasy 5. Julka wyposażona w laptopa dość sprawnie i skrupulatnie notowała kolejne etapy debaty oraz zapisywała wyniki głosowań. W pracy wspierały ją panie Małgorzata Kazimierczak i Agnieszka Dołęga. Dodatkowo przebieg spotkania był rejestrowany za pomocą aparatów fotograficznych przez redaktorów gazetki szkolnej.

Debatę poprzedziła prezentacja multimedialna przypominająca 7 głównych punktów kodeksu. Następnie poszczególne klasy i grupy przedstawiały swoje propozycje kodeksu. Do każdej propozycji można było się na bieżąco ustosunkować, zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia. Każda propozycja poddawana była głosowaniu. Uczniowie wyrażali swoją akceptację dla danego punktu kodeksu poprzez podniesienie słoneczka – logo szkoły. W ten sposób na forum szkoły zatwierdzono wszystkie klasowe i grupowe kodeksy.

Pani koordynator podsumowała debatę, zwracając uwagę na kwestie poruszane w klasowych i  szkolnych propozycjach. Zaproponowała, by przedstawiciele klas dostarczyli klasowe kodeksy w wersji elektronicznej na adres szkoły. W dalszym etapie naszej pracy zostanie powołany zespół – wybrani nauczyciele i uczniowie pod kierunkiem koordynatora, którzy ujednolicą zapisy kodeksu. Na początku stycznia z  kodeksem zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna w celu jego zatwierdzenia. Również w styczniu z ideą programu, kodeksem i  propozycjami dotyczącymi  uczenia innych TIK zostaną zapoznani rodzice – podczas zebrania semestralnego. Zostaną one przedstawione także dziadkom podczas spotkania z  okazji Dnia Seniora. Oczywiście przyjęta wersja kodeksu 2.0 będzie w miarę potrzeb modyfikowana przez zespół nauczyciele – uczniowie.

se

 

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu "SZKOŁA Z KLASĄ"

Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. W naszej kampanii wzięło już udział ponad osiem tysięcy szkół, ponad 100 tysięcy nauczycieli i ponad milion uczniów. Od początku trwania akcji wspólnie z nauczycielami, dyrektorami i ekspertami staramy się promować i współtworzyć szkołę, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania.

 

Od września 2010 roku w ramach kolejnej odsłony akcji, Szkoły z Klasą 2.0, skupia się na mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej.

 

Szkoła z Klasą 2.0 jest skierowana jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski.

 

Upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z internetu. 

 

Więcej na stronach:

 

  http://szkolazklasa2013.ceo.nq.pl/

 

    http://www.ceo.org.pl/ 

 

Friday the 19th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.