Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

banner2

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali, przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła i uzyskała certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA za pracę w roku szkolnym 2013/2014. Jest to dla nas duże wyróżnienie, gdyż świadczy o wysokiej jakości nauczania oraz o zapewnieniu uczniom odpowiednich standardów w zakresie wychowania i bezpieczeństwa. Przyznanie tego prestiżowego tytułu było możliwe dzięki pozytywnie zakończonemu procesowi weryfikacji, przeprowadzonemu przez Kapitułę Programu w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury. Uzyskany przez szkołę Certyfikat jest drogowskazem dla dzieci i ich rodziców, którzy są w trakcie podejmowania ważnej decyzji, dotyczącej wyboru szkoły oraz potwierdza prestiż i właściwe zarządzanie placówką.

Dzięki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁA nasza szkoła wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji. Otrzymany certyfikat zobowiązuje jeszcze bardziej całą szkolną społeczność, do dalszej, efektywnej pracy w celu osiągania pozytywnych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych.

 

Wizytówkę naszej szkoły znajdziesz tutaj wiarygodna szkoła

certyfikat

Wednesday the 24th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.