Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

 

herb gminyHerbem gminy Skórzec jest chorągiew kościelna, trzystrefowa złota z  zaćwieczonym krzyżem kawalerskim na czerwonym tle (godło herbu Radwan), pod którym znajduje się srebrna lilia z trzema pręcikami na łodyżce z dwoma listkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Skórzec leży w powiecie siedleckim na południowy zachód od Siedlec. Zajmuje powierzchnię 119 km2 i graniczy z gminami: Kotuń, Siedlce, Wiśniew, Domanice i Wodynie. Zamieszkuje ją  około  7649 mieszkańców. Największe miejscowości to: Skórzec, Dąbrówka-Ług, Dąbrówka-Stany,

Teodorów, Żelków. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka SiedlceGarwolin. Siedziba Gminy leży w odległości ok. 12 km od centrum Siedlec,  z którymi wszystkie wsie mają dobre połączenia autobusowe. 

Na terenie Gminy znajduje się kilka przedsiębiorstw produkcyjnych. Do największych z nich należą: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych SILBET, Zakład – Systemy Dociepleń MAGBUD, Zakład Produkcji Podłoża do Pieczarek UNIKOST, Zakład Ślusarsko-Montażowy ZELMET, Zakład Zapraw Suchych MIX. Na terenie Gminy działają również zakłady usługowe: m.in. Blacharsko–dekarskie krycie dachów, produkcja jaj konsumpcyjnych, gospodarstwo agroturystyczne. Gmina stworzyła własny  Zakład Gospodarki Komunalnej , którego zadaniem jest utrzymywanie porządku i czystości.

Posiada też nowoczesną oczyszczalnię ścieków wraz z kanalizacją. 

Na terenie gminy znajduje się jedno Gimnazjum oraz trzy Szkoły Podstawowe w: Skórcu, Grali Dąbrowiźnie i Dąbrówce Stany, które standardem zbliżone są do szkół miejskich – wszystkie mają dobrze wyposażone pracownie komputerowe oraz ICIM. W szkołach działają różnego rodzaju kółka teatralne oraz uczniowskie kluby sportowe wśród których wyróżnia się sekcja tenisa stołowego i piłki nożnej. Znajduje się też Gminna Biblioteka Publiczna, która oprócz działalności kulturalnej prowadzi wypożyczalnie zbiorów audiowizualnych. 

Najstarszym zabytkiem na terenie gminy jest barokowo-klasycystyczny kościół z 1794 r. wzniesiony z fundacji kasztelana litewskiego Krzysztofa Cieszkowskiego. Wewnątrz znajduje się klasycystyczny ołtarz główny z końca XVIII w., w polu głównym barokowy krucyfiks z XVII w. przesłonięty stanowiącym zasuwę obrazem „Zdjęcie krzyża” z końca XVIII wieku wykonany przez Jana Niezabitowskiego  - malarza kanonika. Jego autorstwa są też  inne obrazy znajdujące się w kościele: „ Św. Jan Nepomucen”, „Niepokalane Poczęcie NMP”, „Chrzest Św. Otylii”, „Sen Św. Józefa”. Ciekawym zabytkiem jest też XVIII –wieczna dzwonnica oraz klasycystyczny klasztor przylegający do kościoła od południa  z obrazami Jana Niezabitowskiego przedstawiające Krzysztofa Cieszkowskiego i ojca Stanisława Papczyńskiego – założyciela zgromadzenia Marianów.  

Kapliczkę przydrożną w Skórcu zbudowano w 1. poł. XIX w. Jest prostokątna na cokole, kryta daszkiem namiotowym blaszanym. W środku kapliczki znajduje się figura św. Jana Nepomucena pochodząca z początku XIX w. 

Grala-Dąbrowizna to malownicza wieś w położona w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim   w południowej części gminy Skórzec. Miejscowość znajduje się przy drodze wojewódzkiej 803 nad rzeczką Skurczyk, który jest dopływem Kostrzynia. Wioska należy do regionu geograficznego Mazowsza.  

W XIX w. majątek Grala Dąbrowizna  z 630 morgami ziemi i pięcioma okolicznymi  wsiami: Wólka Stańska, Zajęczy Kąt, Zagrodzie, Wierzcholina  i Brechta oraz z budynkiem murowanego dworu z dziesięcioma przyległymi do niego zabudowaniami folwarcznymi należał do rodziny Pauliny i Jarosława Rakowieckich.  

Obecnie miejscowość liczy 345 mieszkańców, a jej powierzchnia wynosi  345ha w tym około 20% stanowią lasy.

W Grali Dąbrowiźnie  występują szczególnie cenne przyrodniczo tereny do których należą: zespół czterech zbiorników wodnych położonych na południe od zabudowy wsi oraz pozostałości parku dworskiego z 2 poł. XIX w., na terenie którego znajduje się kilkanaście egzemplarzy starodrzewu: lipa drobnolistna, jesion wyniosły, robinia akacjowa, dąb szypułkowy, kasztanowiec biały, klon zwyczajny.  

Znajdują się też zabytkowe obiekty: murowana przydrożna kapliczka domkowa usytuowana przy skrzyżowaniu dróg z małym wnętrzem dostępnym przez drzwi, w której ustawiona jest  figura Matki Boskiej oraz trzy drewniane domy datowane na początek XX w. 

Na terenie wsi wzdłuż rzeki Kostrzyń występują obszary specjalnej ochrony ptaków i siedlisk zaliczone do sieci Natura 2000. 

We wsi funkcjonują  Ochotnicza Straż Pożarna, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  oraz świetlica środowiskowa „Iskierka Nadziei”, w której dzieci i młodzież mogą po szkole rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i umiejętności podczas zajęć dydaktycznych, plastycznych, sportowych, tanecznych i teatralnych. Atrakcją wsi jest Wioska Indiańska "Grala", która umożliwia młodzieży poznanie kultury i stylu życia Indian. W programie zajęć wioski znajdują się między innymi warsztaty artystyczno – plastyczne prowadzone w plenerze, zdobywanie podstawowych sprawności - samarytańskich, przyrodniczych, terenoznawczych, wokalnych oraz przejażdżki konne. 

więcej informacji broszura o naszej okolicy

Tuesday the 18th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.