Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

ROK SZKOLNY 2021/2022

lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty/zajęcia/funkcja
1 B. Błaszczak świetlica
2 E. Długosz edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, programowanie
3 A. Dołęga j. polski
4 M.Franczuk edukacja wczesnoszkolna
5 A.Pastor-Gołda/J. Daszkiewicz wychowanie fizyczne
6 A.Kowalczyk fizyka, chemia
7 A.Ławecka wspomaganie, rewalidacja
8 M. Kazimierczak matematyka, programowanie, biblioteka
9 I. Michałowska przyroda, biologia, geografia, informatyka, programowanie, technika, wdż
11 S. Niciporuk historia
12 K. Niedziółka j. angielski, historia, wos
14 A. Dąbrowska logopeda, j. polski
15 H. Próchniak edukacja wczesnoszkolna, programowanie, edb, rewalidacja, doradztwo zawodowe
16 K.Rucińska wspomaganie, rewalidacja
17 M.Susfał wspomaganie, rewalidacja
18 A.Szostek wychowanie przedszkolne, rewalidacja
19 M. Wereda j. rosyjski, rewalidacja, świetlica
20 D. Lemańska/G. Reiss religia
Tuesday the 18th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.