Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Wyróżnienie dla Szkoły Podstawowej w Grali-Dąbrowiźnie w ogólnopolskim konkursie Nagroda im. Janusza Korczaka

„Za tworzenie miejsca nie tylko do nauki, ale przede wszystkim całościowego rozwoju dzieci w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku w myśl ideałów Janusza Korczaka” nasza szkoła otrzymała wyróżnienie w kategorii placówki edukacyjne, organizacje i instytucje w organizowanym przez Uczelnię Korczaka konkursie Nagroda im. Janusza Korczaka. Celem nagrody było uhonorowanie osób i instytucji, które stosują filozofię pedagogiczną Korczaka w praktyce i propagują jego myśl.

W konkursie nominowano ponad siedemdziesiąt osób i instytucji z całej Polski. Kapituła przyznana 12 Nagród oraz wyróżniła 14 kolejnych laureatów. Nagrodzone zostały osoby publiczne kierujące się korczakowskimi wartościami, instytucje edukacyjne i lokalni liderzy. Laureatów nagrody  im. Janusza Korczaka ogłosiła Akademia Janusza Korczaka podczas uroczystej gali, która odbyła się 10 maja 2022 r. w Teatrze Kamienica w Warszawie.

 

1 korczak 22a 

2 Korczak 22 3 Korczak 22

Pracownicy ubiegajacy się o świadczenie z tytułu wczasów zorganizowanych we własnym zakresie obowiązani są złożyć wypełniony i podpisany wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2022 r.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z podpisanym załączonym RODO należy dostarczyć do szkoły.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

WNIOSEK - plik pdf do pobrania

22 ukrainskie DLA RODZICÓW DZIECI Z UKRAINY

W celu zapisania dziecka do naszej szkoły rodzice wypełniają dwa dokumenty znajdujące się w poniżej umieszczonych załącznikach:

 

Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie

Oświadczenie rodzica

 

Monday the 15th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.