Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

                                                 rodoSPGrala                                                          

Dzisiaj 88 lat kończy Kawaler Orderu Uśmiechu ksiądz Stanisław Chryc.

"Nasz ksiądz Stanisław,
to ksiądz od Boga,
nie straszna Jemu
jest żadna droga.
Odwiedza biednych,
starszych pociesza
i wciąż się trudzi 
dla dobra ludzi.
My Mu życzenia 
dzisiaj składamy,
by jak najdłużej 

był tutaj z nami." 

 kawalerow orderu umiechu 6 20130505 1818186666

Thursday the 22nd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.