Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Olga Masiak – uczennica klasy VI laureatką Ogólnopolskiego Przeglądu Festiwalowego „O, Ziemio Polska – z pieśnią i piosenką do Niepodległości”. Organizatorami Przeglądu Festiwalowego był Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach – Lider oraz Partnerzy.
            Przegląd organizowany był na terenie 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego. Celem Przeglądu było budowanie poczucia wspólnoty i przynależności narodowej oraz przygotowanie uczestników i odbiorców do radosnego i aktywnego świętowania Dnia Niepodległości.
            W każdej kategorii zostały przyznane nagrody i wyróżnienia. Wręczenie nagród laureatom nastąpiło podczas koncertu galowego 28 października 2018 r. (niedziela) o godz. 19.00 w sali widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. 

                                                olga masiak festiwal dyplom

 

logo tm 18Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji promującej tabliczkę mnożenia.

Głównym organizatorem akcji jest Wydawnictwo WKM „ Rachmistrz” Mateusz Grabowski. Celem akcji jest zachęcenie uczniów do przypomnienia sobie i utrwalenia tabliczki mnożenia w niekonwencjonalny sposób.

Obchody Światowego DniaTabliczki Mnożenia poprzedzone zostały licznymi przygotowaniami. Uczniowie ozdobili szkołę wykonanymi przez siebie plakatami oraz materiałami promującymi akcję oraz intensywnie przypominali sobie tabliczkę mnożenia w formie wzajemnych przepytywanek oraz zabaw tj. tabliczka ze skakanką, z piłką czy z muzyką.

W akcji wzięli udział wszyscy uczniowie klas 3 – 6. Na panelu wystawienniczym została przygotowana gazetka ze zmieniającym się codziennie hasłem dnia, na podstawie którego uczniowie wzajemnie sprawdzali się ze znajomości tabliczki mnożenia.

Dzienne hasło, gazetki i ekspozycje towarzyszyły grom i zabawom oraz przybliżały do finału akcji. 

Wiedza ze znajomości tabliczki mnożenia została sprawdzona podczas egzaminów. Egzaminatorami byli uczniowie wyłonieni wcześniej podczas szkolnego konkursu. Uczniów wspomagali asystenci – nauczyciele. Każda osoba, która poprawnie odpowiedziała na pytania w czasie nie przekraczającym 30 sekund otrzymała tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.
                Podsumowanie akcji na apelu zakończyło szkolny tydzień z tabliczką mnożenia. Najlepsi i najszybsi spośród uczniów odebrali odznaki Eksperta TM.

Szkolnymi koordynatorami akcji były p. M. Kazimierczak i p. I. Michałowska.

 

 

Thursday the 22nd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.