Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

3 miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zajęły dziewczyny,a chłopcy wywalczyli 4 miejsce.

25.03.2019 w Skórcu odbyły się eliminacje do wojewódzkich  drużynowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym.
Chłopcy i dziewczyny drużynowo zajęły II miejsce, a to oznacza, że w maju jedziemy walczyć dalej do Grodziska Mazowieckiego.
Dziewczyny:
Olga Kulik
Kamila Perkuć
Chłopcy:
Paweł Kopański
Bartosz Olszewski
Karol Tkaczyk
 
wde ts 2019 wde ts1 2019
 wde ts2 2019
20.03.2019 odbył się turniej Szukamy Talentów w tenisie stołowym. W każdej kategorii wiekowej stanęliśmy na podium, a nasza Szkoła w klasyfikacji ogólnej zajęła 1 miejsce.
 
Kategoria 2006
I - Wioletta Wronka
I - Mateusz Więckowski
IV - Piotr Myszkowski
 
Kategotria 2007
II - Sebastian Serowiec
 
Kategoria 2008 i młodsi
I - Julia Myszkowska
II - Laura Marciniak
I - Dawid Wereda 
 
Nagrodę dla najmłodszego zawodnika otrzymał Bartosz Olszewski.
Gratulujemy!

 talenty w tenisie 1 19 talenty w tenisie 2 19 talenty w tenisie 3 19 talenty w tenisie 5 19 talenty w tenisie 6 19 talenty w tenisie 7 19 talenty w tenisie 4 19

 

link do strony POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ

DNIA 20 MARCA 2019 roku w ramach Akcji Niosę Pomoc - Studnia dla Południa

odbyły się w naszej szkole:

Apel dla społeczności szkolnej z okazji Światowego Dnia Wody – przygotowany przez uczniów klasy 6 i 7.

Prezentacja plakatów przygotowanych przez uczniów klas młodszych. 

Organizacja zbiórki pieniędzy ze sprzedaży silikonowych opasek i ołówków w ramach akcji PAH – NIOSĘ POMOC.

 img 1p img 2p 

 img 4p

 

Zarządzenie Wójta Gminy Skórzec oraz harmonogramy na stronie Gminy Skórzec - link do strony Gminy Skórzec

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skórzec.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
Potwierdzenie przez rodziców, dzieci uczęszczających do przedszkola /oddziału przedszkolnego, woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 15.02.2019r. - 21.02.2019r.  
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 01.03.2019r. - 15.03.2019r. 29.04.2019r.-10.05.2019r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów do 22.03.2019r. do 15.05.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2019r.

godzina 1500

17.05.2019r.

godzina 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola do 29.03.2019r. do 22.05.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

02.04.2019r.

godzina 1500

24.05.2019r.

godzina 1500

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skórzec.

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postepowaniu uzupełniającym
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków kandydatów zamieszkałych poza obwodem o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów 01.03.2019r, - 15.03.2019r. 29.04.2019r.-10.05.2019r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów do 22.03.2019r. do 15.05.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

25.03.2019r.

godzina 1500

17.05.2019r.

godzina 1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola do 29.03.2019r. do 22.05.2019r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

02.04.2019r.

godzina 1500

24.05.2019r.

godzina 1500

Monday the 27th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.