Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Reprezentacja naszej szkoły dnia 8 czerwca 2018 r. brała udział w Powiatowym Dniu Dziecka w Domu Pracy Twórczej 'Reymontówka'. Jednocześnie reprezentowaliśmy Hufiec ZHP 'Podlasie' w Siedlcach, w związku z czym przeprowadziliśmy kilka gier i zabaw dla dzieci. A podczas całej imprezy, uczennice naszej szkoły brały udział w konkursach zorganizowanych przez Klub Sportowy 'Naprzód Skórzec', Komendę Miejską Policji w Siedlcach czy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Dziewczynki wzięły także udział w zajęciach plastycznych i manualnych.

K. Rucińska

reymontowka 2018

                                                 rodoSPGrala                                                          

Dzisiaj 88 lat kończy Kawaler Orderu Uśmiechu ksiądz Stanisław Chryc.

"Nasz ksiądz Stanisław,
to ksiądz od Boga,
nie straszna Jemu
jest żadna droga.
Odwiedza biednych,
starszych pociesza
i wciąż się trudzi 
dla dobra ludzi.
My Mu życzenia 
dzisiaj składamy,
by jak najdłużej 

był tutaj z nami." 

 kawalerow orderu umiechu 6 20130505 1818186666

Wednesday the 26th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.