Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

29 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Z tej okazji uczniowie naszej szkoły głośno czytali fragmenty książek zakupionych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Każdy z uczestników miał maksymalnie 3 minuty na zaprezentowanie wybranego przez siebie fragmentu w taki sposób, aby zachęcić słuchaczy do sięgnięcia po książkę.

Celem tej akcji  jest promowanie głośnego czytania oraz nabywanie przyjemności z czytania i słuchania. Czytanie książek to nie tylko ciekawa forma  spędzania wolnego czasu, zdobywanie nowej wiedzy, ale również rozwijanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa, ćwiczenie pamięci i poprawa koncentracji.

Zachęcamy wszystkich rodziców, aby codziennie 10–15 minut przeznaczyli na głośne, wspólne czytanie z dziećmi. 

22 gcz 1 22 gcz 2 22 gcz 3 22 gcz 4 22 gcz 5 22 gcz 6

Monday the 29th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.