Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu UśmiechuSZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W GRALI DĄBROWIŹNIE

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości  nadania Szkole Podstawowej w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

    27 czerwca 2012 roku społeczność Szkoły Podstawowej w Grali Dąbrowiźnie uczestniczyła
w niezwykle wyjątkowym wydarzeniu. Tego dnia odbyła się bowiem uroczystość nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

    Zebranych na sali gimnastycznej gości powitała Dyrektor Szkoły pani Bożena Długosz. Swoją obecnością zaszczycili nas: sekretarz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu pani Barbara Kolago, członek Kapituły Mirosław Greluk oraz Kawalerowie Orderu Uśmiechu: pani Maria Woźniak i ksiądz Stanisław Chryc. Wśród zaproszonych gości byli także: Wójt Gminy Skórzec pan Stanisław Kaliński, Proboszcz parafii w Skórcu ksiądz Andrzej Kondraciuk, przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty pani Bożena Piesio, Przewodnicząca Rady Gminy w Skórcu  pani Grażyna Pietrak, Sekretarz Powiatu pan Roman Prochenka,
w imieniu posła Krzysztofa Borkowskiego przybyła pani Justyna Poboży. Byli z nami również: Zastępca Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach pan Sławomir Kordaczuk, radni powiatowi: pan Benon Kukla
i pan Michał Okniński, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skórcu pani Alicja Mull, Kierownik Gminnej Administracji Szkół pani Elwira Murawiec, Kierownik Opieki Społecznej pani Elżbieta Łastowska, radni Gminy w Skórcu, dyrektorzy szkół z terenu gminy Skórzec, przedstawiciele lokalnych mediów oraz rodzice.


    Przewodnicząca Rady Gminy w Skórcu odczytała akt nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu i wręczyła go pani Dyrektor Szkoły. Nastąpiły gromkie brawa, po których przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udali się na zewnątrz budynku, gdzie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy
z imieniem szkoły. Następnie głos zabrała pani Dyrektor, która
w swym przemówieniu podkreśliła rangę dzisiejszego wydarzenia oraz zwróciła uwagę na zadanie i odpowiedzialność związaną z nowym imieniem szkoły.

Podniosłym momentem było złożone przez uczniów ślubowanie:

My, uczniowie Szkoły Podstawowej
w Grali Dąbrowiźnie, będziemy służyć naszej ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą
i wzorowym zachowaniem. ŚLUBUJEMY () Przyjmując imię Kawalerów Orderu Uśmiechu dla naszej szkoły przyrzekamy nosić je dumnie i z szacunkiem, dbać
o godność ucznia i honor szkoły, krzewić ideały dobra, piękna oraz sprawiedliwości, nie zawieść pokładanych w nas nadziei. ŚLUBUJEMY.


    Zaproszeni na uroczystość goście w ciepłych słowach wyrażali się o naszej szkole, gratulując nam wyboru takiego patrona. Pani Barbara Kolago odczytała list od Kanclerza Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu i Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka. Miłym gestem były wręczone nam prezenty: sprzęt nagłaśniający od pana stościPiotra Nowaka z Siedlec, który prowadzi firmę NOWAK DOM, piłki od Gimnazjum w Skórcu i footbolówki od Zespołu Oświatowego
w Żelkowie, książki i publikacje
o prawach dziecka od Kapituły Orderu Uśmiechu, album o Polsce od pani Bożeny Piesio oraz piękne rękodzieło drewniany anioł uśmiechu od kadry i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skórcu.

FILMY Z UROCZYSTOŚCI W tvpowiat.pl , a oto dwa linki do filmików: filmik 1 i filmik 2

"zdjęcia z uroczystości - kliknij tutaj"

Oficjalna strona Orderu Uśmiechu  malyorder

Tuesday the 18th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.