Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

W szkole działają     Nasza szkoła zapewnia szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Wśród nich są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz te, służące wyrównywaniu szans edukacyjnych i wspierające uczniów z trudnościami w nauce.

    Oferta zajęć pozalekcyjnych uwzględnia potrzeby uczniów oraz propozycje zgłaszane przez uczniów i rodziców.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

KOŁO TEATRALNO - DZIENNIKARSKIE - p. E. Długosz, p. A. Dołęga

CHÓR SZKOLNY „ISKIERKI” – p. E. Długosz

DRUŻYNA HARCERSKA - p. K. Rucińska

KOŁO ORTOGRAFICZNE KL. II - p. E. Długosz

ZAJĘCIA POLONISTYCZNE KL. VIII I KL. VII – p. A. Dołęga

KOŁO RECYTATORSKIE - p. A. Dołęga

KOŁO PRZYRODNICZE KL. VIII – p. I. Michałowska

KOŁO HISTORYCZNE p. K. Niedziółka

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. IV - VII – p. K. Niedziółka

ZAJECIA PROGRAMISTYCZNE KL. 4, KL. 5, kl. 6 - Innowacja pedagogiczna - programowanie w scratch p. I. Michałowska i p. M. Kazimierczak

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE KL. 0 - VII- p. A. Dąbrowska

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE KL. VII - VIII – p. M. Kazimierczak

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE KL. I - IIIp. H. Próchniak, p. M. Franczuk, p. E. Długosz

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE, ZAJĘCIA REWALIDACYJNE oraz TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, TERAPIA PEDAGOGICZNA I SPOŁECZNA W KL. 0 - VII - p. A. Ławecka, p. H. Próchniak, p. M. Wereda, p. a. szostek, p. K. Rucińska.

Wednesday the 29th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.