Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Szkolna biblioteka i Centrum multimedialne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Grali Dąbrowiźnie pełni rolę ogólnoprzedmiotowej pracowni i centrum multimedialnego, w której uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
Do zadań biblioteki szkolnej należy w szczególności:
•    rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły,
•    gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów służących podnoszeniu poziomu edukacji,
•    prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
•    wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania,
•    udzielanie pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji.

"Regulamin biblioteki - kliknij tutaj"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie Internetowe Centra Informacji Multimedialnej realizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, współfinansowanym 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu biblioteka szkolna została wzbogacona w cztery stanowiska komputerowe dla czytelników, sieciowe urządzenia wielofunkcyjne: drukarka, kopiarka, skaner oraz edukacyjne oprogramowanie multimedialne: Encyklopedia PWN, Wielki Multimedialny Atlas Świata, słowniki PWN( Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów obcych, Słownik ortograficzny, Słownik poprawnej polszczyzny). 

"Regulamin Centrum Multimedialnego - kliknij tutaj"

Friday the 6th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.