Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

skoW Szkole Podstawowej w Grali działa Szkolna Kasa Oszczędności , która ma na celu wyrobienie u młodzieży nawyku świadomego oszczędzania, wyzwolenia inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowaniu dochodów. Opiekunem SKO jest Pani Agnieszka Szostek.

Do Szkolnej Kasy Oszczędności należy 45 uczniów z klas 0- VI.

Friday the 22nd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.