Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Samorząd Uczniowski:

Samorząd Uczniowski jest jednym z organów szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły, którzy w demokratycznych wyborach wybierają swoich reprezentantów i opiekunów.

Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się w każdy wtorek po drugiej godzinie lekcyjnej w sali nr 9.
Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego
1.    Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
2.    Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły i we wszystkich salach lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.
3.    Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.
4.    Informowanie całej społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
5.    Organizowanie dyskotek, konkursów itp.
6.    Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
7.    Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.
    
    W oparciu o powyższe założenia Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i w promocji naszej placówki na zewnątrz. Reprezentanci SU, wybierani podczas corocznych wyborów, to osoby ambitne, pomysłowe, z inicjatywą, potrafiące do swoich pomysłów przekonywać innych.
    O swoich inicjatywach i dokonaniach uczniowie informują w gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły oraz wywieszając informacje i plakaty na gazetce ogłoszeń SU.


Akcje zainicjowane przez uczniów naszej szkoły:

    Wniosek do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu o nadanie Orderu Uśmiechu ks. Stanisławowi Chrycowi.
    Oprawa artystyczna uroczystości wręczenia Orderu Uśmiechu ks. Stanisławowi Chrycowi (przygotowanie i zaprezentowanie spektaklu Aniołów moc – przedstawiającego działalność księdza Stanisława na rzecz dzieci).
    Wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę imienia szkoły.
    Wystąpienie do Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu o nadanie szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.
    Przygotowanie społeczności szkolnej do nadania placówce imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu
    - popularyzacja wiedzy o Orderze Uśmiechu: gazetki ścienne, gazetka szkolna, albumy,           wystawy, spotkania z Kawalerami Orderu Uśmiechu, portrety KOU, montaż słowno-    muzyczny o KOU,
    - zorganizowanie konkursu wiedzy o Orderze Uśmiechu w formie turnieju Postaw na….,
    - przygotowanie części artystycznej na uroczystość nadania szkole imienia.
    Wydanie tomiku poezji uczniowskiej Uśmiech w słowa zaklęty.
    Nasze wspólne czytanki – czytanie maluchom przez starszych kolegów.
    Chętnie pomogę w… - pomoc koleżeńska w nauce.
    Wydawanie gazetki szkolnej Jedyna.
    Aktywizacja działalności uczniów i klas w formie konkursu Najlepsza klasa w szkole.
    Kiermasz ozdób i dekoracji wykonanych przez uczniów w celu pozyskania środków na wyjazdy do Siedlec z występami.
    Zbiórki pieniędzy (na stronę internetową, stół do ping- ponga, siatki do bramek, rolety do klas, sprzęt komputerowy do sal lekcyjnych).
    Przygotowanie upominków dla gości i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Wigilii.
    Wysyłanie kartek świątecznych z życzeniami do zaprzyjaźnionych osób i instytucji.
    Prowadzenie funpag’a szkoły na portalu społecznościowym Facebook. www.facebook.com/pages/Szkoła-Podstawowa-im-Kawalerów-Orderu-Uśmiechu-w-Grali-Dąbrowiźnie
    Organizacja wspólnych imprez z podopiecznymi WTZ Skórzec i uczniami ze szkoły
w Białkach.
    Współpraca z Placówką Wsparcia Dziennego Iskierka Nadziei w Trzcińcu (występ dla podopiecznych, opiekunów i sponsorów Placówki).
    Organizacja szkolnych obchodów roku Janusza Korczaka (gazetki ścienne, gazetka szkolna, montaż słowno-muzyczny poświęcony Januszowi Korczakowi i prawom dziecka, apel, konkursy plastyczne, literackie, wiedzy; przygotowanie albumu dokumentującego podjęte działania i przekazanie go p. Markowi Michalakowi RPD).
    Zbiórka słodyczy i środków higienicznych dla podopiecznych Domu Dziecka i Domu nad Stawami w Siedlcach.
    Zawsze radość, uśmiech nieście… - opracowanie programu artystycznego promującego idee szkoły, wspólne zredagowanie 2 piosenek o naszej szkole.
    Prezentacja programu artystycznego dla maluchów z Domu Dziecka w Siedlcach, mieszkańców i pracowników Domu nad Stawami w Siedlcach.
    Wprowadzenie jednolitego stroju uczniowskiego (koszulka z logo Orderu Uśmiechu) podczas uroczystości szkolnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz.
    Organizacja imprez i uroczystości szkolnych:
    - Dzień Chłopaka – dyskoteka, loteria,
    - Andrzejki – wróżby, loteria, dyskoteka,
    - Walentynki – poczta walentynkowa, dyskoteka,
    - Dzień Kobiet – dzień w spódnicy
    - Dzień Wiosny – turniej uczniowski Kocham cię szkoło…; przebrania wiosenne i     nakrycia głowy, bieg wiosenny.
    Organizacja wyjazdów i wycieczek (planowanie trasy i punktów programu):
    - Warszawa – Muzeum Narodowe, Centrum Nauki Kopernik, Stare Miasto, Łazienki,           Powązki, Muzeum Myślistwa i Łowiectwa, Teatr Buffo –Metro;
    - Podlasie – Korczew, Drohiczyn, Ciechanowiec,
    - Siedlce – kino, sala zabaw, zwiedzanie zabytków, Muzeum Regionalne, Muzeum     Diecezjalne;
    - wycieczki rowerowe do Stoku Wiśniewskiego – piknik;
    - wyjazdy na basen do Sokołowa Podlaskiego;
    - wyjazdy z występami do Domu Dziecka, Domu nad Stawami, udział w Festiwalu     Teatrów Dziecięcych i młodzieżowych Srebrna Maska;
    - Licheń – część artystyczna Zawsze radość, uśmiech nieście promująca idee szkoły.
    Włączenie się do akcji szkół im. KOU Łańcuch przyjaźni.


Opiekunowie: Beata Błaszczak, Ewa Długosz, Agnieszka Dołęga
  

Friday the 22nd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.