Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Inne

 

chor 15 Chór szkolny „Iskierki”

Chór szkolny „Iskierki” skupia uczniów klas 1-6. Zespół spotyka się jeden raz w tygodniu. W skład chóru wchodzą głosy żeńskie.Zespół liczy 21 osób. Chór śpiewa zróżnicowany repertuar, nie tylko muzykę klasyczną, jak również i rozrywkową. Uczniowie, chórzyści występują podczas uroczystości i imprez szkolnych oraz środowiskowych, biorą udział w konkursach i przeglądach. Wszyscy młodzi chórzyści posiadają duży zapał do pracy, dlatego uważam, że nasze śpiewanie będzie na wysokim poziomie.

Od kilku lat nasza szkoła współpracuje z organizacją Global Volunteers. W ramach tej współpracy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z języka angielskiego, prowadzonych  przez wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Dzięki tym zajęciom dzieci obcują z żywym językiem angielskim, ćwiczą poprawną wymowę i komunikację. Kontakt i rozmowa z osobami pochodzącymi z innego państwa i niemówiącymi po polsku wzmacnia w uczniach przekonanie o przydatności języka angielskiego i motywuje ich do dalszej pracy nad poprawą swoich kompetencji językowych. Dodatkowo dzieci poszerzają swoją wiedzę na temat państw, z których pochodzą wolontariusze. Poznają geografię, przyrodę, a także zwyczaje i kulturę panujące w tych krajach.
Oprócz lekcji w szkole uczniowie brali również udział w zajęciach w Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach.
We wrześniu 2013 roku, z inicjatywy uczniów, planowane jest kolejne spotkanie z naszymi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych.

     W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia polonistyczne realizowane są w dwóch grupach – klasa 4 i klasa 6. Spotkania dla każdej grupy odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczą w nich zainteresowane osoby, pragnące pogłębić swą wiedzę z zakresu języka ojczystego oraz tradycji i kultury polskiej.
    W klasie 6 praca na zajęciach skupia się również na przygotowaniu uczniów do sprawdzianu zewnętrznego. Wspólnie ćwiczymy rozwiązywanie testów oraz doskonalimy umiejętność czytania, pisania i korzystania z różnych źródeł informacji.
    Podczas zajęć przygotowujemy się też do konkursów polonistycznych szkolnych i zewnętrznych.

W roku szkolnym 2012/2013 wzajeciach przyrodniczych uczestniczy 7 uczniów klasy 6.  
Zajęcia mają na celu uzupełnienie wiedzy uczniów, podniesienie poziomu ich umiejętności, rozwijanie zdolności oraz, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, rozwijanie zdolności przyrodniczych, wyrabianie systematyczności, pracowitości, odpowiedzialności i wytrwałości, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, kształtowanie kreatywności, aktywności i samodzielności, nauczenie przedstawiania rozwiązań ćwiczeń doświadczeń i zadań w sposób czytelny, wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów, praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach przyrody, stymulowanie logicznego myślenia, przygotowanie do sprawdzianów kompetencji, analiza prostych zagadnień i problemów przyrodniczych, wzbudzanie zainteresowania krajem i światem, rozbudzenie zainteresowania przyrodą i jej praktyczną rolą w życiu człowieka, kształtowanie ekologicznego i prospołecznego spojrzenia na przyrodę, wzbudzanie ciekawości poznania różnorodności gatunkowej świata przyrodniczego, jego budowy i zasad funkcjonowania, rozwijanie umiejętności czytania tekstu przyrodniczego ze zrozumieniem, kształtowanie umiejętności odczytywania tabel, wykresow, map, diagramów instrukcji i innych tekstów użytkowych, rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji, rozwijanie pamięci oraz osiąganie przez uczniów sprawności w wykonywaniu zadań.
Na zajęciach uczniowie uczą się bawiąc.

Monday the 8th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.