Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Od kilku lat nasza szkoła współpracuje z organizacją Global Volunteers. W ramach tej współpracy uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z języka angielskiego, prowadzonych  przez wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Dzięki tym zajęciom dzieci obcują z żywym językiem angielskim, ćwiczą poprawną wymowę i komunikację. Kontakt i rozmowa z osobami pochodzącymi z innego państwa i niemówiącymi po polsku wzmacnia w uczniach przekonanie o przydatności języka angielskiego i motywuje ich do dalszej pracy nad poprawą swoich kompetencji językowych. Dodatkowo dzieci poszerzają swoją wiedzę na temat państw, z których pochodzą wolontariusze. Poznają geografię, przyrodę, a także zwyczaje i kulturę panujące w tych krajach.
Oprócz lekcji w szkole uczniowie brali również udział w zajęciach w Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach.
We wrześniu 2013 roku, z inicjatywy uczniów, planowane jest kolejne spotkanie z naszymi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych.

Friday the 22nd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.