Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Koło języka angielskiego

angielskiJednym z wymogów współczesnego świata jest umiejętność odnalezienia się w społeczeństwie wielokulturowym, a tym samym wielojęzycznym. Przygotowanie młodego człowieka do sprostania temu zadaniu jest procesem długofalowym, wymagającym zaangażowania ze strony szkoły, uczniów,  jak i ich rodziców. Znajomość języka angielskiego umożliwia nawiązanie kontaktów z ludźmi z całego świata, a także rozwijanie swoich zainteresowań.    
Uczestnictwo w zajęciach Koła Języka Angielskiego  stwarza dodatkową  możliwość ćwiczenia podstawowych umiejętności językowych (mówienia, pisania, czytania, słuchania), a także zdobywania wiedzy na temat kultury, historii i tradycji krajów anglojęzycznych. W trakcie zajęć uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę na temat gramatyki języka angielskiego, utrwalają i poszerzają słownictwo poprzez różnorodne gry, zabawy, piosenki oraz scenki komunikacyjne. Ćwiczą dialogi m.in. na tematy codzienne, hobby i ciekawych miejsc w Polsce i na świecie. Uczniowie pracują również nad właściwą wymową, czytaniem ze zrozumieniem oraz wyszukiwaniem określonych informacji w tekście. Podczas zajęć tworzone są również krótkie wypowiedzi pisemne, np. opisy osób, miejscowości rodzinnej, itp.  Uczestnicy poznają metody i techniki uczenia się słownictwa, wdrażani są do korzystania ze słowników tradycyjnych i internetowych, oraz innych programów multimedialnych pomagających w nauce języka obcego.   
W zajęciach Koła Języka Angielskiego uczestniczą uczniowie klas IV-VI, a jego opiekunem jest pani Katarzyna Niedziółka.

 

 Join Hands logo

 

2016/2017

 

W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w projekcie edukacyjnym realizowanym w ramach współpracy międzynarodowej szkół europejskich.

 

Projekt etwinning : Join Hands

 

Zadaniem dzieci jest wykonanie rysunków dłoni i ozdobienie ich według własnego pomysłu. Prace uczniów zostaną wysłane do szkół uczestniczących w projekcie. Każda szkoła przygotuje wystawę z otrzymanych rysunków promującą przyjaźń między dziećmi w Europie.

 

Celem projektu jest rozwijanie postaw przyjaźni, poszerzenie wiedzy dzieci na temat innych krajów w Europie, języków obcych, a także własnej ojczyzny i kultury.

 

etwinning kl 1 etwinning kl 4 etwinning kl 6

 

Projekt eTwinning – Cultural Christmas Card

 

W roku 2013/2014 nasza szkoła nawiązała współpracę międzynarodową ze szkołami  z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Rumunii, Grecji i Polski.

 

Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów z tradycjami świętowania i symboliką Bożego Narodzenia w różnych państwach oraz  rozwinięcie otwartości i tolerancji w stosunku do innych kultur.

 

W ramach projektu uczniowie przygotowali karty świąteczne dla szkół partnerskich i prezentacje na temat swojej szkoły.

 

Kartki witeczne ze szk partnerskich 1      Kartki witeczne ze szk partnerskich 2 1

 

W projekcie uczestniczą uczniowie klas I-VI.

 

Zapraszamy do odwiedzenia stron:

 

 http://www.etwinning.pl/

 

 http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97905/welcome

 

Koło informatyczne

kolokompW zajęciach informatycznych uczestniczy 24 uczniów z klas 4 - 6, którzy są zainteresowani rozwijaniem umiejętności pracy z komputerem i zdobywania wiedzy w zakresie technologii informacyjnej.Wiedza i umiejętności w tym zakresie sa niezbędne we współczesnym świecie.

Uczniowie poznają możliwości wykorzystywania komputera w nauce.Kształcą posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną.Uczą umiejętnego i właściwego wykorzystania komputera do wszechstronnego rozwoju osobowości.
Poznają obsługę różnych aplikacji.Rozwiją twórczą aktywność realizując własne pomysły z wykorzystaniem dostępnych w pracowni programów komputerowych. Wzrasta również aktywność twórcza uczniów oraz zwiększa się poczucie własnej wartości.
Dzieci korzystają z Internetu w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji. Kształcą umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów (tworzenia tekstów, rysunków, wyszukiwania i gromadzenia informacji, tworzenia prezentacji multimedialnych i quizów w PowerPoint) przy użyciu komputera. Wykorzystują technologię informatycznej jako pomoc w poznawaniu innych dziedzin nauki oraz kształcą umiejętność prezentowania osobistych dokonań. Jedną z części pracy w bieżącym roku szkolnym jest nauka programowania w języku SCRATCH i udział w ogólnopolskim programie MISTRZOWIE KODOWANIA.
Opiekun koła: I. Michałowska

 

Kolędnicy misyjni Grali

Koło misyjne w Szkole Podstawowej w Grali istnieje od września. Obecnie jest nas ośmioro. Nasza szkoła znajduje się na terenie parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Skórcu. W tym roku szkolnym zdecydowaliśmy się podjąć trud zorganizowania kolędników misyjnych. Pomogli nam rodzice i nasza opiekunka s. Anna Rogulska.

28 grudnia 2014 r. na Mszy św. o godz.10.30 modliliśmy się wspólnie uczestnicząc w przyjęciu do Rodziny Bożej nowo ochrzczonego dziecka. Nie wpadliśmy na pomysł, aby zbierać adresy rodzin, które zechcą nas przyjąć, ale okazało się, że na terenie naszej parafii mieszkają wspaniałe rodziny, które z otwartymi sercami nas przyjmowały. Jeden gospodarz powiedział, że już od 40 lat nie było u niego kolędników. Były też rodziny, które pewnie gdzieś wyjechały, albo przemęczone wyczerpującą pracą odpoczywały i nie miały czasu dla nas. Śpiewaliśmy i pukaliśmy tak jak Józef z Maryją.  Kolędowaliśmy od 12.00 do 16.00 w niedzielę i odwiedziliśmy kilkanaście rodzin. Po kilkugodzinnym kolędowaniu zmęczeni ale szczęśliwi, wróciliśmy do naszych domów.

W piątek przedstawialiśmy program artystyczny naszym koleżankom i kolegom w klasach, w naszej szkole. Podobało się nam to, że dzieci uważnie nas słuchały i pragną na nastepny rok do nas dołączyć. Wiele radości sprawiało nam kolędowanie i śpiewanie kolęd w gabinecie u pani dyrektor, w rodzinie pani Beaty i pani Agnieszki. Cieszyło nas to, że rodziny, które odwiedzaliśmy były zadowolone z naszej wizyty. Ludzie pozdrawiali nas i okazywali wiele radości, wspierali nasze wysiłki i składali ofiary pieniężne na misje w Indiach. Pozdrawiamy!

 

kolednicy1    kolednicy2

 

Friday the 22nd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.