Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

     W roku szkolnym 2012/2013 zajęcia polonistyczne realizowane są w dwóch grupach – klasa 4 i klasa 6. Spotkania dla każdej grupy odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczą w nich zainteresowane osoby, pragnące pogłębić swą wiedzę z zakresu języka ojczystego oraz tradycji i kultury polskiej.
    W klasie 6 praca na zajęciach skupia się również na przygotowaniu uczniów do sprawdzianu zewnętrznego. Wspólnie ćwiczymy rozwiązywanie testów oraz doskonalimy umiejętność czytania, pisania i korzystania z różnych źródeł informacji.
    Podczas zajęć przygotowujemy się też do konkursów polonistycznych szkolnych i zewnętrznych.

Friday the 22nd. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.