Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu
 
Dnia 12 maja 2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu zorganizowała gminne eliminacje 39. Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Kornela Makuszyńskiego.
Przesłuchania odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skórcu.
 kursu przystąpili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie i Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stanach.
Recytatorom przysłuchiwała się Komisja Konkursowa w składzie: Olga Gajo – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu, Arkadiusz Dołęga – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu, Sławomir Batok – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, Monika Zielińska – bibliotekarz szkolny. Przy ocenie uczestników komisja konkursowa brała pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się uczniowie:
✅w kategorii klas I-III:
Lena Cabaj,
Aleksandra Dąbrowska,
Jakub Susfał
✅w kategorii klas IV-VI:
Maja Jastrzębska,
Katarzyna Kadźmierczak,
Izabela Młynarczyk,
✅w kategorii klas VII-VIII:
Natalia Wysokińska,
Szymon Zwierzyński,
Lena Głuchowska.
 
 
Tuesday the 26th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.