Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Dnia 4 listopada 2022 w godz. 8.00 – 10.30 w naszej szkole odbyła się impreza podsumowująca cykl zajęć edukacyjnych dotyczących gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach kół zainteresowań, pracy świetlicy szkolnej i zajęć bibliotecznych angażujących społeczność szkolną i rodziny uczniów klas 0 – 8, w celu zapoznania się z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz możliwości jej stosowania w życiu codziennym.

Link do podstrony

Wednesday the 21st. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.