Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu
 • Od dnia 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w klasach 1 - 8 realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Okres nauki zdalnej dotyczy 3 dni poprzedzających święta, od 20 do 22 grudnia
  2021 r.
  oraz 3 dni po świętach od 3 do 5 stycznia 2022 r. 
 • Dzień 7 stycznia 2022 r. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Tego dnia będą prowadzone zajęcia opiekuńczo wychowawcze.
 • Ograniczenie nie dotyczy oddziału przedszkolnego - kl. 0.
 • W czasie nauki zdalnej dla uczniów klas 1 - 3, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tym czasie, na wniosek rodzica, szkoła umożliwia opiekę świetlicy oraz udział w zajęciach zdalnych.
 • Na terenie szkoły prowadzone będą zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z nauczycielami wspomagającymi. 
 • Obowiązuje dotychczasowy tygodniowy plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W Mazowieckim Teatrze Muzycznym w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagródi wyróżnień
w konkursie Edukreator na Mazowszu.  

    Celem konkursu jest wzbogacenie w szkołach programu nauczania poprzez włączenie elementów kulturotwórczych, wspieranie pedagogów w kreatywnym rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań oraz rozwijaniu wyobraźni i twórczego myślenia uczniów.
   Już po raz piąty kapituła konkursu doceniała innowacyjność i pomysłowość szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego.
edukreator mazowsze 21
Saturday the 28th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.