Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Wniosek do pobrania 

Wydrukowany i prawidłowo wypełniony wniosek nalezy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 maja 2021.

Nieprawidłowo uzupełnione wnioski oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zachęcamy wszystkich uczniów i mieszkańców
do wzięcia udziału w gminnej akcji sadzenia drzew

Więcej szczegółów na stronie Gminy Skórzec

oraz gminnym fb

Monday the 25th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.