Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

1 ukrainscy uczniowie 2022

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

 Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

  • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
  • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
  • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
  • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia.

Zasady_przyjmowania_dzieci_z_zagranicy_infromacja_MEiN-1

Zasady_przyjmowania_dzieci_z_zagranicy_infromacja_MEiN-1_w_języku_ukraińskim - Інформація українською мовою

22 solidarni z ukraina 

Gmina Skórzec organizuje zbiórkę dla uchodźców z Ukrainy.
 
Miejsca zbiórki to świetlice wiejskie, które będą otwarte w czwartek 3.03.2022 r. w godzinach 16.00 -19.00.
 
Nie zbieramy ubrań!
W miarę możliwości prosimy o zapakowanie produktów w kartony i podpisanie.
 
 
Zbiórka również w naszej szkole
 
 
Będą zbierane:
- Okrycia:
koce zwykłe i termiczne, śpiwory, materace, podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 
- Środki higieny i czystości:
płyny do kąpieli/pod prysznic, mydło, dezodoranty, pasta do zębów,
grzebienie, bielizna damska, męska, dziecięca (tylko nowe), podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i ręcznik papierowy, ręczniki (tylko nowe), worki na śmieci,
 
- Żywność z długim terminem przydatności:
woda, żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy, konserwy, makarony, płatki do szybkiego przygotowania, narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)
 
- Inne:
baterie, powerbanki, oświetlenie w tym latarki, świece, zapałki, zestawy pierwszej pomocy, podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie).
 

Od czwartku, 27 stycznia do 18 lutego 2022 r. (ferie od 31 stycznia do 11 lutego 2022 r.) wszyscy uczniowie klas 5 - 8 będą uczyli się w formie zdalnej.

Uczniowie klas 1- 4 i "zerówki" będą realizowali naukę w trybie stacjonarnym.

Więcej na gov.pl

Saturday the 28th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.