Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

2NPRCz

Informujemy, iż nasza szkoła otrzymała w 2022 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
Całkowita wartość dofinansowania wynosi : 3750,00zł. w tym: 3000,00 zł - dotacja z budżetu Państwa oraz 750,00zł - wkład własny organu prowadzącego.

Realizacja programu pozwoli na uatrakcyjnienie i wzbogacenie księgozbioru o nowości wydawnicze oraz zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.

 

W czerwcu 2022 r. zakupiono materiały z projektu min. książki:

lista zakupionych książek

 

 

22 ukrainskie DLA RODZICÓW DZIECI Z UKRAINY

W celu zapisania dziecka do naszej szkoły rodzice wypełniają dwa dokumenty znajdujące się w poniżej umieszczonych załącznikach:

 

Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali Dąbrowiźnie

Oświadczenie rodzica

 

Saturday the 28th. Copyright Szkoła Podstawowa w Grali Dąbrowiźnie.